Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7

Đề thi học kì 2 môn Địa lớp 7 năm 2020 – Phòng GD Núi Thành: Trình bày sự phân bố, đặc điểm khí hậu, sông ngòi, thực vật của môi trường ôn đới Hải Dương

Chi tiết đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 2 môn Địa lý lớp 7 năm học 2019 – 2020 của Phòng GD & ĐT Núi Thành, đề thi cụ thể tại đây.

I. Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1: Châu Mĩ tiếp giáp với

A. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương

B. Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương

C. Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương và Đại Tây Dương

D. Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương

Câu 2: Người Anh – Điêng và người E – xki – mô thuộc chủng tộc

A. Môn – gô – lô – it     B. Ơ – rô – pê – ô – it

C. Nê – gro – it          D. Ô – xtra – lô – it

Câu 3: Kiểu khí hậu chiếm diện tích lớn nhất Bắc Mĩ là

A. Hàn đới     B. Ôn đới    C. Nhiệt đới     D. Cận nhiệt đới

Câu 5: Kiểu môi trường chính ở phía đông eo đẩ Trung Mĩ và quần đảo Ảng – ti là

A. Rưng thưa và xa van          B. Thảo nguyên

C. Rừng rậm nhiệt đới        D. Cận xích đạo

Câu 6: Tốc độ đô thị hóa nhanh ở Trung và Nam Mĩ là hệ quả của

A. Tốc độ phát triển kinh tế nhanh

B. Trình độ công nghiệp hóa cao

C. Đô thị hóa có quy hoạch

Advertisements (Quảng cáo)

D. Đô thị hóa tự phát, kinh tế còn chậm phát triển

Câu 7: Ý nào không đúng về tính tiên tiến của nền nông nghiệp Bắc Mĩ

A. Quy mô diện tích lớn    B. Sản lượng nông sản cao

C. Chất lượng nông sản tốt    D. Sử  dụng nhiều lao động có trình độ

Câu 8: Ở vùng công nghiệp “Vành đai mặt trời” không phát triển ngành?

A. Sản xuất máy móc tự động     B. Dệt

C. Sản xuất vật liệu tổng hợp    D. Hàng không vũ trụ

Câu 9: Đặc điểm nào dưới đây không đúng với nền kinh tế nông nghiệp Trung và Nam Mĩ?

A. Mang tính chất độc canh

B. Thâm canh, chuyên môn hóa cao

C. Sản lượng nông sản chủ yếu để xuất khẩu

D. Phụ thuộc vào các công ty tư bản nước nước ngoài

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 10: Các nước ở khu vực An – đét và eo đất Trung Mĩ phát triển mạnh ngành công nghiệp

A. Cơ khí    B. Lọc dầu    C. Khai khoáng    D. Đóng tàu

Câu 11: Người bản địa ở Châu Đại Dương bao gồm người

A. ô – xtra – lô – it, mê – la – nê – diêng và pô – li – nê – diêng

B. Ô – rô – pê – ô – it, mê – la – nê – diêng và pô – li – nê – diêng

C. Nê – gro – it, mê – la – nê – diêng và pô – li – nê – diêng

D. Môn – gô – lô – it, mê – la – nê – diêng và pô – li – nê – diêng

Câu 12: Núi trẻ của châu Âu phân bố

A.ở ven biển phía tây

B. trải dài từ tây sang đông

C. ở phía nam châu lục

D. phía bắc và vùng trung tâm châu âu

Câu 13: Thảm thực vật ở châu Âu thay đổi từ bắc xuống Nam là do

A.sự thay đổi của vĩ độ

B. sự thay đổi của địa hình

C. sự thay đổi của nhiệt độ và lượng mưa

D. sự ảnh hưởng của dòng biển nóng và gió tây ôn đới

Câu 14: Ý nào sau đây không đúng với đăc điểm nền kinh tế công nghiệp Châu Âu?

A. Phát triển rất sớm

B. Có nhiều sản phẩm nổi tiếng, chẩ lượng cao

C. Là ngành công nghiệp truyền thông có thời gian bị sa sút

D. Là lĩnh vực kinh tế phát triển nhất so với nông nghiệp và dịch vụ

Câu 15: Ngành dịch vụ đem lại nguồn thu ngoại tệ lớn cho nhiều quốc gia ở Châu Âu là?

A. Du lịch    B. Tài chính, ngân hàng

C. giao thông vận tải    D. thương mại

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Trình bày sự phân bố, đặc điểm khí hậu, sông ngòi, thực vật của môi trường ôn đới Hải Dương?

Câu 2: (3 điểm) Quan sát lược đồ các đô thị Bắc Mĩ dưới đây, hãy cho biết dân cư Bắc Mĩ thưa thớt ở những vùng nào và giải thích?

Advertisements (Quảng cáo)