Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Vật Lý năm 2019: Sự nóng chảy là gì ? Sự đông đặc là gì ? Nêu ví dụ cho từng trường hợp.

Sự nóng chảy là gì ? Sự đông đặc là gì ? Nêu ví dụ cho từng trường hợp… trong đề thi kiểm tra chất lượng cuối học kì 2 năm học 2019 – 2020 môn Vật lý lớp 6.

I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng nhất.

Câu 1: Trong các dụng cụ sau đây, dụng cụ nào không thể coi là đòn bẩy ?

A. Cái kìm.        B. Cái cầu thang gác.

C.  Cái cân đòn.                    D.  Cái kéo.

Câu 2: Cầu thang  là một ví dụ về máy cơ đơn giản nào ?

A. Ròng rọc động.        B. Đòn bẩy.

C. Mặt phẳng nghiêng.        D. Ròng rọc cố định.

Câu 3: Nhiệt kế là dùng dụng cụ dùng để đo….

A.Khối lượng.       B. Chiều dài.

C. Nhiệt độ.                           D. Thể tích.

Câu 4: Nước sôi ở nhiệt độ bao nhiêu độ C ?

A. 80oC              B. 90oC

C.  100oC                                D.  110oC

Câu 5:Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế y tế là :

A.100o C                     B. 42o C

C. 37o C                                  D. 20o C

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 6: Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít sau đây,cách nào là đúng?

A. Rắn,lỏng,khí.                   B. Lỏng, khí,rắn.

C. Khí,lỏng,rắn.                    D. Khí,rắn,lỏng.

Câu 7:Khi đúc đồng, gang, thép… người ta đã ứng dụng các hiện tượng vật lí nào?

A. Bay hơi và ngưng tụ.            B. Nóng chảy và đông đặc

C. Nóng chảy.                        D. Đông đặc.

Câu 8: Những người làm muối bằng cách phơi nước biển khi trời nắng nóng và nhiều gió, họ đã ứng dụng các hiện tượng vật lí nào?

A. Bay hơi.         B. Nóng chảy.

C. Đông đặc.       D. Ngưng tụ.

Câu 9:Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không liên quan đến sự nóng chảy?

Advertisements (Quảng cáo)

A. Đun chảy đồng để đúc tượng    B. C.Bó củi đang cháy

C. Cục đá lạnh đang tan            D. Ngọn nến đang cháy.

Câu 10: Buổi sáng, ta thường thấy trên lá cây có những giọt sương đọng lại. Vậy giọt sương có được là nhờ quá trình chuyển thể nào mà em đã học ?

A. Bay hơi.             B. Nóng chảy.

C.  Đông đặc.                                    D. Ngưng tụ.

II. Tự luận: (5 điểm)

Câu 11: (1 điểm)Chọn những từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau

ròng rọc cố định             ròng rọc động                  mặt phẳng nghiêng                       đòn bảy            

a, Cái búa nhổ đinh, cái kìm, trò chơi bập bênh là ứng dụng của…………..

b, Cái cầu thang, đường đèo dốc, trò chơi cầu trượt là ứng dụng của…………….

Câu 12: (2 điểm) Sự nóng chảy là gì ? Sự đông đặc là gì ? Nêu ví dụ cho từng trường hợp.

Câu 13:(2 điểm) Tốc độ bay hơi của một chất phụ thuộc vào những yếu tố nào ? Nêu ví dụ cho từng yếu tố ?

Advertisements (Quảng cáo)