Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 Đề ôn tập thi giữa kì 2 môn Toán, Tiếng Anh lớp...

Đề ôn tập thi giữa kì 2 môn Toán, Tiếng Anh lớp 6 năm 2016

CHIA SẺ

Đề ôn tập thi giữa kì 2 môn Toán Tin, Tiếng Anh lớp 6 năm  học 2015-2016 trường THCS Lê Lợi – Bình Thuận.

Đề cương, hướng dẫn ôn tập thi kiểm tra giữa kì 2 Môn Toán 6

TRƯỜNG THCS – THPT LÊ LỢI

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KỲ II

Tổ Toán Tin

NĂM HỌC 2015 – 2016

MÔN: TOÁN LỚP 6

Thời gian làm bài 90 phút 

 Bài 1  (2 điểm)  Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể )

a) -419-(2016 – 419)              b) -17-(-37).4

c) -47.69 +31.(-47)                d) (-13)+(-14).(-5)

Bài 2  (2.5 điểm)  Tìm x, biết:

a) 3x + 40 = 4                        b) 15- (x-10) = -22

c) x/8 = 9/-4                          d) |x-2|-4 =-4

Bài 3  (1 điểm)

Lập tất cả các cặp phân số bằng nhau từ đẳng thức: 3.15 = 5.9

 Bài 4  (1 điểm)  Rút gọn các phân số sau đến tối giản:

bai4

Bài 5  (1 điểm) Vẽ góc xOy và yOz là hai góc kề nhau (nhưng không bù nhau).Vẽ góc xOz’  kề bù với góc xOy ở hình vẽ trên.

Bài 6  (2.5 điểm)  Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ các tia Oy, Oz sao cho góc xOy = 800, góc xOz = 1300.

a) Tính số đo góc zOy?

b) Gọi Ox’ là tia đối của tia Ox. So sánh số đo hai góc x’Oz và zOy.

c) Hãy chứng tỏ rằng tia Oz nằm giữa 2 tia Ox’ và tia Oy.


Đề cương, hướng dẫn ôn tập thi kiểm tra giữa kì 2 Môn Tiếng Anh lớp 6

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HKII – MÔN TIẾNG ANH 6

NĂM HỌC 2015 – 2016

* Vocabulary and  Grammars:  from Unit 9 to Unit 11

Unit 9:           

 1. Ask about hair / eyes
 • What color is …? ( It is…)
 • What color are …? ( They are…)
 1. Ask about Parts of the body
 • What is that? ( That is…)
 • What are those? ( Those are…)

Unit 10:  

 1. How do you feel ?/ What the matter ? ( I’m…)
 2. – What would you like? (I’d like …)

– What do you want ? (I want…)

 1. Would you like …? ( Yes, I would/ No, I wouldn’t)
 2. – Is there any …? (Yes. There is some …/ No. There isn’t any …)

– Are there any …? (Yes. There are some …/ No. There aren’t any …)

 1. What is there to drink/ eat ? ( There is some …)

Unit 11:  

 1. Can I help you ? ( I would like / I need / I want …)
 2.  – How much (…) do you want ?      I want …

– How many (…) do you want ?

– How much is … ? (It is…)

 1. What do you need ? (I need…)
Quảng cáo
CHIA SẺ