Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

Chia sẻ đề kiểm tra lớp 6 Phòng GD Lâm Đồng môn Toán: Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?

CHIA SẺ

Chi tiết đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán của Phòng GD & ĐT Lâm Đồng lớp 6, đề thi gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận

I. Trắc nghiệm khách quan (2 điểm).

Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 4 đều có 4 phương án trả lời a, b, c, d; trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng.

Câu 1. Hỗn số Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 6 được viết dưới dạng phân số là

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 6

Câu 2. Trong các phân số Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 6 phân số nhỏ nhất là

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 6

Câu 3. Số nghịch đảo của số -1/5 là:

a. 1/5 b. 5 c. – 5 d. Kết quả khác

Câu 4. Nếu Ot là tia phân giác của góc xOy thì ta có:

a. Tia Oy nằm giữa tia Ox và tia Ot.

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 6

c. Góc xOt và góc xOy là hai góc kề nhau.

d. Góc xOt và góc tOy là hai góc kề bù.

Câu 5. Điền dấu “x” vào ô thích hợp

Câu Đúng Sai
a) Hai số đối nhau là hai số có tích bằng 1.
b) Hai phân số Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 6 (b,d ≠0) b d ≠gọi là bằng nhau nếu ad = bc.
c) Phân số tối giản là phân số mà tử và mẫu chỉ có ước chung là 1 và −1.
d) Tổng số đo của hai góc kề bù bằng 180o.

II. Tự luận (8 điểm)

Câu 6 (2 điểm). Thực hiện phép tính

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 6

Câu 7 (1.5 điểm). Tìm x biết

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 6

Câu 8 (1.5 điểm). Ba xe vận tải phải chở 1400 tấn xi măng từ nhà máy đến công trường. Xe thứ nhất chở được 2/5 tổng số xi măng. Xe thứ hai chở được 60% số xi măng còn lại. Hỏi mỗi xe chở được bao nhiêu tấn xi măng

Câu 9 (2 điểm). Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Ot và Oy sao cho Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 6 a) Tính góc tOy.

b) Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?

c) Gọi Om là tia đối của tia Ot. Tính số đo góc mOy.

Câu 10 (1 điểm). So sánh Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 6với 1.