Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

Kiểm tra cuối năm môn Vật Lý lớp 8 năm 2020: Tại sao khi pha nước chanh đá phải hòa đường vào nước rồi mới cho đá mà không làm ngược lại?

CHIA SẺ

Tại sao khi pha nước chanh đá phải hòa đường vào nước rồi mới cho đá mà không làm ngược lại?…trích trong đề thi học kì 2 môn Vật Lý lớp 8

Phần A.  TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất: (3 điểm)

Câu 1. Cánh máy bay thường được quét ánh bạc để:

A. Giảm ma sát với không khí.

B. Giảm sự dẫn nhiệt.

C. Liên lạc thuận lợi hơn với các đài ra đa.

D. Ít hấp thụ bức xạ nhiệt của mặt trời.

Câu 2. Bỏ một chiếc thìa vào một cốc đựng nước nóng thì nhiệt năng của thìa và của nước trong cốc thay đổi như thế nào?

A. Nhiệt năng của thìa và của nước trong cốc đều tăng.

B. Nhiệt năng của thìa tăng, của nước trong cốc giảm.

C. Nhiệt năng của thìa giảm, của nước trong cốc tăng.

D. Nhiệt năng của thìa và của nước trong cốc đều không đổi.

Câu 3. Công thức tính công cơ học là:

A. A = F/s     B. A = d.V         C. A =m/V      D. A = F.s

Câu 4. Đối lưu là hình thức truyền nhiệt chủ yếu ở môi trường nào?

A. Khí và rắn.            B. Lỏng và rắn.

C. Lỏng và khí.            D. Rắn, lỏng, khí.

Câu 5. Phát biểu nào sau đây về cấu tạo chất đúng?

A. Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt.

B. Các chất ở thể rắn thì các phân tử chuyển động không ngừng.

C. Phân tử là hạt chất nhỏ nhất.

D. Giữa các phân tử, nguyên tử không có khoảng cách.

Câu 6. Một học sinh kéo đều một gàu nước trọng lượng 60N từ giếng sâu 6m lên, mất hết 0,5 phút. Công suất của lực kéo là:

A. 720W.      B. 12W.     C. 180W.        D. 360W.

Câu 7. Khi nén không khí trong một chiếc bơm xe đạp thì:

A. Khoảng cách giữa các phân tử không khí giảm.

B. Số phân tử không khí trong bơm giảm.

C. Khối lượng các phân không khí giảm.

D. Kích thước các phân không khí giảm.

Câu 8. Trong các cách sắp xếp vật liệu dẫn nhiệt từ kém hơn đến tốt hơn sau đây, cách nào đúng?

A. Đồng; nước; thủy ngân; không khí.

B. Không khí; nước; thủy ngân; đồng.

C. Nước; thủy ngân; không khí; đồng.

D. Nước; không khí; đồng; thủy ngân.

Phần B.  TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 9. (1,5 điểm) Phát biểu định luật về công.

Câu 10. (1,5 điểm) Tại sao khi pha nước chanh đá phải hòa đường vào nước rồi mới cho đá mà không làm ngược lại?

Câu 11. (3 điểm) Một người thả 420g chì ở nhiệt độ 1000C vào 260g nước ở nhiệt độ 580C làm cho nước nóng lên tới 600C. Cho nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K và bỏ qua sự hao phí nhiệt ra môi trường bên ngoài. Hãy tính:

a, Nhiệt độ của chì khi có cân bằng nhiệt.

b, Nhiệt lượng nước đã thu vào?

c, Nhiệt dung riêng của chì?

d, Nếu muốn nước và chì nóng tới nhiệt độ 750C thì cần thêm vào một lượng chì ở nhiệt độ 1500C là bao nhiêu?