Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

Thi kì 1 lớp 6 môn Sinh 2018 THCS An Giang Phân biệt rễ cọc và rễ chùm

CHIA SẺ

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 6 môn Sinh năm học 2018 – 2019 trường THCS An Giang: Em có nhận xét gì về kích thước của cây gỗ sau một thời gian trồng và chăm sóc? Nguyên nhân của sự thay đổi đó?

Trường THCS AN GIANG       ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I      

NĂM HỌC: 2018 -2019

MÔN: Sinh học – Khối 6
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) 

I. TRẮC NGHIỆM: (4,0đ): Chọn câu trả lời đúng nhất

1: Phần nào trong cấu tạo tế bào có chức năng: điều khiển mọi hoạt động sống?

A. Vách tế bào    B. Chất tế bào       C. Nhân     D. Không bào

2: Tế bào ở bộ phận nào có khả năng phân chia?

A. Mô phân sinh        B. Mô mềm      C. Mô nâng đỡ      D. Mô dẫn

3:Trong trồng trọt muốn thu hoạch cao thì không nên trồng cây với mật độ quá dày vì:

A. Độ ẩm không khí tăng, quang hợp tăng.

B. Cây thiếu nước, dẫn đến quang hợp giảm.

C. Nhiệt độ tăng ảnh hưởng đến quang hợp.

D.Cây thiếu ánh sáng, dẫn đến quang hợp giảm.

4: Mạch gỗ có chức năng vận chuyển:

A. Chất hữu cơ từ rễ lên thân lá         B. Nước và muối khoáng hòa tan từ rễ lên thân lá

C. Nước từ rễ, thân, lá                D. Chất hữu cơ từ lá đến các bộ phận khác

5: Hình bên nêu cách xếp lá trên thân và cành lần lượt là:

A. 1-mọc cách; 2- mọc lệch;3-mọc đối                   B. 1-mọc so le;2-mọc đối;3-mọc đều

C. 1-mọc cách; 2-mọc đối;3-mọc vòng                   D. 1-mọc đối;2-mọc cách;3-mọc vòng

6:Loại nào sau đây là thân biến dạng?

A. Củ khoai lang          B. Củ hành         C. Củ khoai tây         D. Tất cả đều sai

7: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là quá trình hình thành cây mới từ bộ phận nào?

A. từ rễ           B. Từ thân             C. Từ lá                 D. Từ rễ,thân,lá

8: Những cây sau đây: khoai lang, mía, hoa mười giờ…. Người ta trồng bằng cách nào?

A. Giâm cành             B. Chiết cành             C. Nhân giống vô tính     D. Ghép cành

II/ TỰ LUẬN: (6,0đ)

1: (2,0đ) Em hãy phân biệt rễ cọc và rễ chùm? Cho ví dụ?

2:(2,0đ) Em có nhận xét gì về kích thước của cây gỗ sau một thời gian trồng và chăm sóc? Nguyên nhân của sự thay đổi đó?

3: (2,0đ)

+ Viết tóm tắt quá trình quang hợp

+ Qua sơ đồ hãy cho biết các điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp

+ Em làm gì để bảo vệ cây xanh?