Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

Thi giữa học kì 1 lớp 6 trường THCS Trần Phú: Một phép chia có tổng của số chia và số bị chia bằng 75. Biết rằng thương là 7, số dư bằng 3. Tìm số bị chia và số chia

CHIA SẺ

Một phép chia có tổng của số chia và số bị chia bằng 75. Biết rằng thương là 7, số dư bằng 3. Tìm số bị chia và số chia… trích trong đề thi giữa học kì 1 môn Toán trường THCS Trần Phú

Câu 1 (0,5đ): Viết tập hợp M các số tự nhiên chẵn không vượt quá 10.

Câu 2 (1đ): Viết kết quả sau dưới dạng một lũy thừa.

a) 2.2.2.2.2               b) y.y2.y3

c) 10000                    d) 812 : 87

Câu 3 (2đ): Thực hiện phép tính

a) 72 – 36 : 32                                  b) 59 – [ 90 – (17 – 8)]

Câu 4 (1đ): Tìm * để:

a) 13* chia hết cho 5

b) 53* chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9

Câu 5 ( 1đ): Tìm x, biết:

a)  x + 25 = 40                                  b)  5.(x + 35) = 515

Câu 6 ( 1đ):

a) Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố 84; 105.

b) Tìm Ư(84) và B(105).

Câu 7 ( 0,5đ): Một phép chia có tổng của số chia và số bị chia bằng 75. Biết rằng thương là 7, số dư bằng 3. Tìm số bị chia và số chia.

Câu 8 ( 1,25đ): Vẽ hai tia đối nhau Ox và Oy

a) Lấy A thuộc Ox, B thuộc Oy. Viết tên các tia trùng với tia Oy.

b) Hai tia Ax và Oy có đối  nhau không ? Vì sao?

c) Tìm tia đối của tia Ax.

De kiem tra giua ki 1 lop 6 mon Toan - THCS Tran Phu nam 2015

a) Hãy xác định điểm O trên xy sao cho ba điểm A, O, B thẳng hàng.

b) Lấy điểm D trên tia Ox sao cho OD = 3cm, lấy điểm E trên tia Oy sao cho

OE =   3cm. Điểm O có là trung điểm của đoạn thẳng DE không? Vì sao?

c) Trên hình có bao nhiêu đoạn thẳng, kể tên các đoạn thẳng đó.