Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6 Tham khảo Đề kiểm tra cuối kì 1 năm 2017 toán 6...

Tham khảo Đề kiểm tra cuối kì 1 năm 2017 toán 6 có đáp án – vừa cập nhật

CHIA SẺ

Dưới đây là Thi – kiểm tra kì 1 Toán lớp 6 năm học 2017 – 2018. Tài liệu giúp các bạn học sinh nâng cao kiến thức, củng cố và rèn luyện kỹ năng làm bài thi, biết cách phân bố thời gian làm bài thi sao cho hợp lý.

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (NĂM HỌC 2017 – 2018)

Môn: TOÁN 6

Thời gian làm bài : 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Bài 1 (2,0 điểm).

a. Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp A.

b. Tính tổng các phần tử của tập hợp A (bằng cách nhanh nhất).

Bài 2 (2 điểm).

Tính giá trị của các biểu thức:

A = (28 + 46) + (53 – 28 – 31 – 46)

B = 31 . 32  + 32 . 69 – 700

C = 225 : 32 + 43 . 125 – 125 : 52

Bài 3 (2 điểm).

Tìm số tự nhiên x biết:

- Quảng cáo -

a. 91 – 3x = 61

b. 72 : (4x – 3 ) = 23

c. 2 (x+1) = 32

Bài 4 (1,5 điểm).

Cô giáo chủ nhiệm muốn chia 24 quyển vở, 48 bút chì và 36 tập giấy thành một số phần thưởng như nhau để trao trong dịp sơ kết học kì. Hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu phần thưởng ? Mỗi phần thưởng có bao nhiêu quyển vở, bao nhiêu bút chì, bao nhiêu tập giấy ?

Bài 5 (2 điểm).

Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 7cm. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB.

a. Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không ? Vì sao ?

b. Tính AB, OM.

Bài 6: ( 0,5 điểm) Cho a là số tự nhiên lẻ, b là một số tự nhiên. Chứng minh rằng các  số a và ab + 4 nguyên tố cùng nhau.

_____ HẾT ______

ĐÁP ÁN, THANG ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM