Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8 Giới thiệu 2 đề kiểm tra kì 1 Hóa lớp 8 có...

Giới thiệu 2 đề kiểm tra kì 1 Hóa lớp 8 có đáp án – THCS Thái Bình + Ngô Mây 2017

CHIA SẺ

Mời thầy cô và các em xem Bộ 2 đề thi học kì 1 lớp 8 môn Hóa học của trường THCS Thái Bình Và THCS Ngô Mây năm 2017 – 2018.

PHÒNG GD & ĐT CƯM’GAR

TRƯỜNG THCS NGÔ MÂY

ĐỀ THI HỌC KÌ 1

 Môn : Hoá học 8

 I) Trắc nghiệm : ( 3 điểm) Khoanh tròn vào ý đúng trong câu sau :

Câu 1: Hiện tượng hoá học khác với hiện tượng vật lý là :

a) Chỉ biến đổi về trạng thái.

b) Có sinh ra chất mới.

c) Biến đổi về hình dạng.

d) Khối lượng thay đổi.

Câu 2: Trong 1 phản ứng hoá học các chất phản ứng và sản phẩm chứa cùng:

a) Số nguyên tử của mỗi nguyên tố.         b) Số phân tử trong mỗi chất.

c) Số phân tử của mỗi chất. d) Số nguyên tố tạo ra chất.

Câu 3: Hạt mang điện dương là:

a). Nguyên tử               b). proton

c).  electron                 d). Nơtron

Câu 4: Phân tử khối của hợp chất CO là:

a) 18 đvC     b) 28 đvC       c) 44 đvC          d) 56 đvC

Câu 5: Trong hợp chất AxBy . Hoá trị của A là a, hoá trị của B là b thì quy tắc hóa trị là:

a) a.b = x.y      b) a.y = b.x

c) a.A= b.B      d) a.x = b.y

Câu 6: Đốt cháy 3,2g Lưu huỳnh trong oxi sau phản ứng thu được  5,6g Lưu huỳnh trioxit. Khối lượng oxi tham gia là :

a). 2,4g             b) . 8,8g          c). 24g          d.  không tính được

II) Tự luận : ( 7 điểm)

Câu 1: (4 điểm) Lập phương trình hóa học cho các phản ứng sau:

Câu 2 : (3 điểm) Cho 5,4 gam nhôm tác dụng vừa đủ với khí oxi thu được nhôm oxit theo phương trình hóa học sau:

a. Tính khối lượng nhôm oxit(Al2O3) tạo thành.

b. Tính thể tích khí oxi(đktc) tham gia phản ứng.

(Cho nguyên tử khối: C=12, O=16, Al=27)

——– HẾT ———-

ĐÁP ÁN

- Quảng cáo -

I) Trắc nghiệm( 3 điểm): Mỗi câu đúng 0,5 điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
b a b b d a

II) Tự luận : ( 7 điểm) :


PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH   

TRƯỜNG THCS THÁI BÌNH

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN : HÓA HỌC 8

Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

 I. Lí thuyết: (5 điểm)

Câu 1: (1 điểm ) Nêu khái niệm phân tử là gì? Cho ví dụ?

Câu 2: (1 điểm ) Hóa trị của một nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là gì? Hóa trị được xác định như thế nào?

Câu 3: (1 điểm) Công thức hóa học H3PO4 cho ta biết ý nghĩa gì?

(Biết H = 1 ; P = 31 ; O = 16)

Câu 4: (1 điểm ) Trong xây dựng người ta dùng nước vôi (có chất Canxi hiđroxit) được quét lên tường nhà một thời gian sau đó sẽ khô và hóa rắn (chất này là Canxi cacbonat).

a. Dấu hiệu nào cho thấy đã có phản ứng hóa học xảy ra?

b. Viết phương trình chữ của phản ứng, biết rằng có chất khí cacbon đioxit (chất này có trong không khí) tham gia và sản phẩm ngoài chất rắn còn có nước (chất này bị bay hơi)

Câu 5: (1 điểm ) Nêu khái niệm mol? Cho ví dụ minh họa?

II. Bài tập: (5 điểm)

Câu 6: (2 điểm ) Cho sơ đồ của các phản ứng sau:

a. Al     +          O2        – – — >             Al2O3

b. KMnO4  – – – – >     K2MnO4         +          MnO            +          O2  ↑

Hãy viết thành phương trình hóa học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong mỗi phương trình hóa học lập được.

Câu 7: (1 điểm ) Để chế tạo mỗi quả pháo bông nhằm phục vụ cho các chiến sĩ biên phòng giữ gìn biên giới hải đảo ở Quần đảo Trường sa đón xuân về, người ta cho vào hết 600 gam kim loại Magie (Mg), khi pháo cháy trong khí oxi (O2) sinh ra 1000 gam Magie oxit (MgO)

a) Viết công thức về khối lượng của phản ứng?

b) Tính khối lượng khí oxi (O2) tham gia phản ứng?

Câu 8: (2 điểm ) Hợp chất A có tỉ khối so với khí hiđro là 17.

a. Tính khối lượng mol của hợp chất

b. Hãy cho biết 5,6 lít khí A (ở đktc) có khối lượng là bao nhiêu gam?

____ HẾT ____

ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC 8 HK I

NĂM HỌC 2017 – 2018