Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Toán trường THCS Lai Đồng: Vẽ đường thẳng xy. Trên đường thẳng xy vẽ các điểm A,O,B sao cho O nằm giữa hai điểm A và B. Tia OA là tia đối của tia nào?

CHIA SẺ

Trường THCS Lai Đồng tổ chức kiểm tra kiến thức giữa học kì 1 lớp 6 môn Toán, đề thi được dethikiemtra cập nhật chi tiết tại đây.

Bài 1 (2 điểm). Cho các số 1638; 393; 3690; 2094; 1650.

Trong các số trên:

a) Số nào chia hết cho cả 3 và 9?

b) Số nào chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9?

Bài 2: (2,5 điểm) Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể)

a, 135 + 360 + 65 + 40

b, 24:{390:[500 – (5³ + 49.5)]}

Bài 3: (2 điểm) Tìm các số tự nhiên x, biết

a, x – 7 = 21        b, 96 – 7.(x+1) = 12^4:12³

Bài 4: (3 điểm) vẽ hình theo yêu cầu sau:

Vẽ đường thẳng xy. Trên đường thẳng xy vẽ các điểm A,O,B sao cho O nằm giữa hai điểm A và B

a. Tia OA là tia đối của tia nào?

b. Tia OB trùng với tia nào?

c. Tia Ax có là tia đối của tia By không? Vì sao?

Bài 5: Chứng tỏ rằng

A = 2+2²+2³ + 2^4…+2^90 chia hết cho 21