Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6 Đề thi kỳ 1 và đáp án Ngữ Văn lớp 6 trường...

Đề thi kỳ 1 và đáp án Ngữ Văn lớp 6 trường THCS Hoa Lư năm 2015

CHIA SẺ

Đề thi và đáp án đề thi học kì 1 lớp 6 môn Văn năm học 2015 – 2016 của trường THCS Hoa Lư: Hãy đóng vai Mã Lương trong truyện “Cây bút thần” để kể lại câu chuyện ấy?

1. Thế nào là danh từ ? Cấu tạo đầy đủ của cụm danh từ ? (2đ)

2. Đặt câu có danh từ hoặc cụm danh từ làm chủ ngữ? (Gạch chân danh từ hoặc cụm danh từ làm chủ ngữ) (1đ)

3. Em hãy kể tóm tắt truyện Ếch ngồi đáy giếng ?(1đ)

4. Truyện Ếch ngồi đáy giếng ngụ ý phê phán, khuyên răn điều gì? (1đ)

5. Tập làm văn: Hãy đóng vai Mã Lương trong truyện “Cây bút thần” để kể lại câu chuyện ấy?(5đ)


Đáp án và thang điểm đề thi học kì 1 môn Văn lớp 6 của trường THCS Hoa Lư năm 2015

1. 2đ

Danh từ là những từ chỉ người,vật,hiện tượng,khái niệm …(1 đ)

Cấu tạo đầy đủ của cụm danh từ gồm 3 phần :phần TT,phần trước,phần sau.(1 đ)

2 (1đ) Học sinh đặt câu tự do.

– Câu đúng về cấu trúc ngữ pháp và về nghĩa. (0.5 đ)

– Xác định đúng danh từ làm vị ngữ (0,5đ)

Ví dụ: Cái bàn này còn mới.

C             V

3: 1 đ  Đáp án và biểu điểm

Tóm tắt truyện Ếch ngồi đáy giếng (1đ)  Đảm bảo các ý sau:

-Có 1 con Ếch sống ở đáy giếng tiếng kêu của nó làm các con vật khác sợ.

-Nước tràn lên bờ nó ra ngoài nhâng nháo bị con trâu dẫm bẹp.

4 :Nêu đúng 2 ý: (1 đ)

– Phê phán những kẻ hiểu biết cạn hẹp nhưng huyênh hoang. (0,5 đ)

Quảng cáo

Quảng cáo

– Khuyên nhủ người ta phải biết mở rộng tầm hiểu biết, không được chủ quan, kiêu ngạo (0,5 đ)

5: 5đ.

A.Yêu cầu:

1.Về hình thức:

– Kể chính xác nội dung, sự việc.

– Bố cục rõ ràng.

– Vận dụng tốt kĩ năng làm văn tự sự.

– Sử dụng ngôi kể phù hợp.

– Kể bằng lời văn của mình, không sao chép giống trong sách.

– Chữ viết sạch đẹp,  không sai lỗi chính tả.

2.Về nội dung: Đảm bảo những ý chính sau:

– MB:: Giới thiệu hoàn cảnh nhân vật Mã Lương (1đ )
– TB::(3 đ)
+ Mã lương dốc lòng học vẽ, được thần thưởng bút thần.(1 đ)
+ Mã Lương đem tài năng phục vụ nhân dân.(1 đ)
+ Mã Lương dùng bút thần trừng trị địa chủ và tên vua gian ác.(1 đ)
– KB:: Mã Lương lại về sống,vẽ giữa lòng dân.( 1đ )

B . Biểu điểm

– Điểm 5 : Đảm bảo tốt các yêu cầu trên; biết kể một cách sáng tạo, biết lồng cảm xúc của mình vào hoàn cảnh câu chuyện, diễn đạt trôi chảy mạch lạc.

– Điểm 4 : Đảm bảo tốt các yêu cầu trên. Có sáng tạo trong cách kể, văn viết trôi chảy, có thể mắc vài lỗi nhẹ về diễn đạt và chính tả.

– Điểm 3 : Bài viết cơ bản đáp ứng yêu cầu trên, mắc không quá 5 lỗi diễn đạt

– Điểm 2: Có kể được câu chuyện nhưng còn sơ sài, mắc nhiều lỗi chính tả và diễn đạt.

– Điểm 1 : Bài viết quá sơ sài, không đảm bảo nội dung, mắc nhiều lỗi chính tả và diễn đạt.

– Điểm 0 : Lạc đề hoặc bỏ giấy trắng.

Quảng cáo

CHIA SẺ