Trang chủ Lớp 2 Đề thi học kì 1 lớp 2 Kiểm tra Toán kì I lớp 2 trường Tiểu học Bình Hòa...

Kiểm tra Toán kì I lớp 2 trường Tiểu học Bình Hòa Hưng

Chia sẻ

Trường TH Bình Hòa Hưng

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2015 – 2016

MÔN: TOÁN – Lớp 2

THỜI GIAN: 40 phút

Bài 1. Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

Đọc số Viết số
Ba mươi sáu ………………………..
……………………………… 71

Bài 2. Tính nhẩm :

50  +  50  =  …..                              90  +  10  =  ….

30  +  70  =  …..                              80  +  20  =  ….

Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

12  +  5  =  …                                19  –  6  =  …

Bài 4. Số

9  +  1  +  5  =  …                          16  –  6  –  3  =  …

Bài 5. Đặt tính rồi tính:

36  +  36          100  –  42         71  –  25            56  +  44

 

Bài 6. Tính (theo mẫu):

1 dm  +  1dm  =  2 dm                         16 dm  –  2  dm  =  …

8 dm  +  2 dm  =  …

Bài 7. Nhận dạng hình:bai 7 nhan dang hinh

Bài 8. Thùng lớn đựng được 60l nước, thùng bé đựng được ít hơn thùng lớn 22l nước. Hỏi thùng bé đựng được bao nhiêu lít nước?


HƯỚNG DẪN CHẤM  MÔN TOÁN 2

 Bài 1: 1 điểm

Viết đúng  mỗi số hoặc chữ đạt 0,5 điểm

Quảng cáo

Quảng cáo

Đáp số Bài 1: 36; Bảy mươi mốt

Bài 2: 1 điểm

Tính đúng  mỗi phép tính đạt 0,25 điểm

Đáp số Bài 2: 100; 100; 100; 100

Bài 3: 1 điểm

Làm đúng mỗi phép tính đạt 0,5 điểm

Đáp số bài 3: 17; 13

Bài 4: 1 điểm

Làm đúng mỗi phép tính đạt 0,5 điểm

Đáp số bài 4: 15; 7

Bi 5: 2 điểm

Làm đúng mỗi phép tính đạt 0,5 điểm

Đáp số bài 5: 72; 58; 46; 100

Bài 6: 1 điểm

Làm đúng mỗi phép tính đạt 0,5 điểm

Đáp số bài 6: 14 dm; 10 dm

Bài 7: 1 điểm

Nhận dạng đúng mỗi hình đạt 0,5 điểm

Đáp số bài 7: Hình chữ nhật, hình tứ giác

Bài 8: 2 điểm

 Ghi đúng câu lời giải được 0,25 điểm ; Ghi phép tính đúng được 1,5 điểm :Ghi đúng đáp số được 0,25 điểm . Không ghi đơn vị (hoặc ghi sai đơn vị) trừ 0,25 điểm.

Đáp số bài 8: Thùng bé: 38l