Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

Đề thi cuối học kì I môn Văn lớp 6: Đóng vai Lang Liêu em hãy kể lại truyện Bánh chưng, bánh giày?

Đóng vai Lang Liêu em hãy kể lại truyện Bánh chưng, bánh giày; Câu chuyện trên được kể theo thứ tự kể nào? Nêu đặc điểm của thứ tự kể ấy? … trong Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 6. Tham khảo chi tiết đề thi phía dưới đây

Đề bài

I- Đọc hiểu ( 3.0 điểm)

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu :

Dế và lừa

Một chú lừa sau khi nghe dế hát liền ngỏ ý muốn theo dế học hát. Nghe vậy, dế nói:
– Muốn học hát cũng được nhưng mỗi ngày anh chỉ được uống một vài giọt sương thôi !
Thế là chú lừa làm theo lời dế, mỗi ngày chỉ uống vài giọt sương. Thế rồi chỉ mấy hôm sau chú lừa chết vì đói khát.

( Hạt giống tâm hồn, tập 14, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí minh, tr 77)

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính trong văn bản trên.

Câu 2: Câu chuyện trên được kể theo thứ tự kể nào? Nêu đặc điểm của thứ tự kể ấy?

Câu 3: Nêu ý nghĩa của câu chuyện.

Câu 4: Từ văn bản trên, hãy rút ra bài học có ý nghĩa nhất đối với bản thân mình.

Advertisements (Quảng cáo)

II- Tập làm văn ( 7.0 điểm)

Câu 1 (2.0 điểm) Qua những điều rút ra từ câu chuyện ở phần đọc hiểu, em hãy viết một đoạn văn ( khoảng 200 chữ) với câu chủ đề : Đừng làm theo người khác khi mình không có khả năng sở trường về lĩnh vực ấy.

Câu 2 ( 5 điểm) Đóng vai Lang Liêu em hãy kể lại truyện Bánh chưng, bánh giày.

Advertisements (Quảng cáo)