Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7

Chia sẻ đề thi trường THCS Phổ Thạnh cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 7: Nêu cảm nghĩ của em về vẻ đẹp của thiên nhiên được miêu tả trong hai câu thơ đầu của bài thơ “Rằm tháng giêng”

Viết một đoạn văn (4 – 8 câu) nêu cảm nghĩ của em về vẻ đẹp của thiên nhiên được miêu tả trong hai câu thơ đầu của bài thơ “Rằm tháng giêng” (Hồ Chí Minh) … trong Chia sẻ đề thi trường THCS Phổ Thạnh cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 7

Đề bài

Phần I. Đọc – hiểu (3,0 điểm)

Rằm xuân lồng lộng trăng soi,
Sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân;
Giữa dòng bàn bạc việc quân,
Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền.

(Rằm tháng giêng, Xuân Thủy dịch, trong thơ Hồ Chủ tịch, NXB Văn học, Hà Nội, 1967)

Câu 1. (0.5 điểm) Cho biết thể thơ được sử dụng trong bản dịch.

Câu 2.(0.5 điểm) Xác định phương thức biểu đạt chính trong bài thơ.

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 3.(1.0 điểm) Chỉ ra nghệ thuật chính được sử dụng trong hai câu thơ đầu.

Câu 4: (1.0 điểm) Qua bài thơ, em cảm nhận được gì về tâm hồn và phong thái của Bác Hồ trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp?

Phần II. Làm văn (7,0 điểm)

Câu 1.(2.0 điểm) Viết một đoạn văn (4 – 8 câu) nêu cảm nghĩ của em về vẻ đẹp của thiên nhiên được miêu tả trong hai câu thơ đầu của bài thơ “Rằm tháng giêng” (Hồ Chí Minh).

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 2.(5.0 điểm) Cảm nghĩ về người thân (ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em, …).

Advertisements (Quảng cáo)