Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6 Kiểm tra học kì 1 Ngữ văn 6 Đề 13: Kể về một...

Kiểm tra học kì 1 Ngữ văn 6 Đề 13: Kể về một người thân của em ( ông, bà, cha, mẹ, anh, chị em…)

CHIA SẺ
Đề số 13 – Đề kiểm tra ngữ văn lớp 6 học kì 1: Kể tên các truyện truyền thuyết đã học hoặc đọc thêm trong chương trình Ngữ văn 6 tập 1?

Câu 1.(1đ). Kể tên các truyện truyền thuyết đã học hoặc đọc thêm trong chương trình Ngữ văn 6 tập 1?

Câu 2.(2đ). Cho câu văn sau:   “Viên quan đã đi nhiều nơi, đến đâu cũng ra những câu đố oái oăm để hỏi mọi người“.

(Em bé thông minh)

a) Xác định cụm động từ trong câu văn trên. (1 điểm)

b) Hãy phân tích mô hình cấu tạo của cụm động  từ đó. (1 điểm)

Câu 3. (7đ). Kể về một người thân của em ( ông, bà, cha, mẹ, anh, chị em…)


1. Các truyện truyền thuyết trong chương trình Ngữ văn 6 tập 1: Con Rồng, cháu Tiên, Bánh chưng, bánh giầy, Thánh Gióng, Sơn Tinh, Thủy Tinh, Sự tích Hồ Gươm.

2.a) Xác định cụm động từ: đã đi nhiều nơi, cũng ra những câu đố oái oăm để hỏi mọi người

b) Phân tích mô hình cấu tạo của cụm động từ đó:

đã  // đi //  nhiều nơi

PT    TT          PS

- Quảng cáo -

3.  Mở bài:

– Giới thiệu những nét chung về người thân em kể.

– Tình cảm ban đầu của em.

Thân bài:

– Kể về lí lịch, ngoại hình, hành động, lời nói

– Kể về tính cách, việc làm.

– Kể về một kỉ niệm sâu đậm giữa em và người đó

– Kể về tình cảm của người thân giành cho mọi người trong gia đình và em.

– Kể về mối quan hệ giữa người ấy đối với mọi người xung quanh.

 Kết bài.

– Tình cảm của em giành cho người thân đó.