Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

Chia sẻ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 – Phòng GD Duy Tiên: Dùng ba chữ số 3, 0, 5, hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau sao cho các số đó chia hết cho 2

CHIA SẺ

Phòng GD & ĐT Duy Tiên tổ chức kiểm tra kiến thức giữa học kì 1 môn Toán lớp 6, mời các em cùng tham khảo đề thi dưới đây

Câu 1 (1,0 điểm):

Cho tập hợp 

a) Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp

b) Điền kí hiệu thích hợp (∈;∉ ) vào ô vuông:

Câu 2 (1,0 điểm):

Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) 105;               b) 0100;       c)525 : 523          d) 22 . 23

Câu 3 (2,0 điểm):

1)Thực hiện các phép tính:

130 – [(15 -5)2 : 20 + 5]

2) Tính bằng cách hợp lí:

a) (77 + 509) + (23 + 215) + 91;         b) 13.19 + 82.13 – 13

Câu 4 (1,0 điểm):

 Tìm số tự nhiên x biết:

a) 23 –x : 5 = 3                                   b) x ∈ Ư(30) và x > 10

Câu 5 (1,5 điểm):

a) Dùng ba chữ số 3, 0, 5, hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau sao cho các số đó chia hết cho 2.

b) Thay x, y bằng các chữ số thích hợp để để được số  chia hết cho cả 3 và 5.

Câu 6 (1,0 điểm) :

Cho số tự nhiên a, biết rằng khi chia a cho 45 ta được số dư là 36. Hỏi a có chia hết cho 5 không? có chia hết cho 9 không?

Câu 7 (2,5 điểm):

Cho hai đường thẳng xy và zt cắt nhau tại O.

a) Kể tên các tia đối nhau có trên hình vẽ.

b) Lấy điểm A trên tia Ox, điểm B trên tia Oy. Hỏi trong 3 điểm A, O, B, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

c) Lấy điểm M thuộc tia tia Oz. Vẽ tia MA và đoạn thẳng MB. Hỏi tia MA có cắt đoạn thẳng OB, tia OB, tia BO không?