Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 – trường THCS Sơn Động: Cho   M  =  2 + 22 + 23 + … + 220 . Chứng tỏ rằng  M chia hết 15

CHIA SẺ

Cho M  =  2 + 22 + 23 + … + 220 .  Chứng tỏ rằng  M chia hết 15… được trích trong đề kiểm tra kiến thức giữa học kì 1 lớp 6 môn Toán trường THCS Sơn Động

Bài 1: (2 điểm)

a, Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 9 và nhỏ hơn 18 theo hai cách

b, điền các ký hiệu thích hợp vào chỗ trống

 A       {15;16}  A      17  A    12  A

Bài 2: Tính nhanh

a, 125.27.8

b, 163 + 18 + 37 + 82

Bài 3: Thực hiện các phép tính sau:

a, 4.5² – 64:4²

b, [120:4 – (23 – 17).5].2016^2017

Bài 4. (2 điểm). Tìm  số tự nhiên x biết:

a/ 2( x +  5)  = 60

b/  9x – 33 = 32017 : 32016

Bài 5(2 điểm). Trên đường thẳng xy lấy  3 điểm A , B , C  theo thứ tự đó.

a) Viết tên hai tia gốc A , hai tia gốc B , hai tia gốc C.

b) Viết tên 2 tia đối nhau gốc  B.

c) Viết tên hai  tia trùng nhau gốc A, hai tia trùng nhau gốc B.

Bài 6. (điểm).  Cho   M  =  2 + 22 + 23 + … + 220 .  Chứng tỏ rằng  M chia hết 15