Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra môn Lý 15 phút lớp 6 chương 2: Để làm giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng, ta phải làm thế nào?

CHIA SẺ

Để làm giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng, ta phải làm thế nào?; Một người dùng xe cút kít để chuyên chở các vật nặng. Em hãy giải thích nguyên tắc hoạt động của xe … trong Đề kiểm tra môn Lý 15 phút lớp 6 chương 2. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. Để đưa các thùng đựng dầu lên xe tải. một người đã lần lượt dòng 4 tấm ván làm mặt phẳng nghiêng. Biết với 4 tấm ván tương ứng đã đẩy thùng dầu với các lực nhỏ nhất tương ứng là: \(F_1 = 1000N\); \(F_2 = 200N\); \(F_3 = 500N\); \(F_4 = 1200N\). Hỏi tấm ván nào dài nhất?

2. Để làm giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng, ta phải làm thế nào?

3. Một người dùng xe cút kít để chuyên chở các vật nặng. Em hãy giải thích nguyên tắc hoạt động của xe.

4. Một học sinh cho rằng ròng rọc hoạt động dựa trên nguyên tắc đòn bẩy. Theo em điều đó có đúng không?


1. Tấm ván 2 dài nhất vì lực kéo đưa vật lên cao nhỏ nhất.

2. Để làm giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng, ta có thể giảm độ cao kê mặt phẳng nghiêng và tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng.

3. Khi người dùng xe cút kít đề chuyên chở các vật nặng. Xe giống như đòn bẩy có điểm tựa là bánh xe. Vậy để nâng vật có trọng lượng \(F_1\) cần mộì lực \(F_2\) nhỏ hơn nhiều.

4. Đúng vì có thể coi điểm tác dụng nằm ở hai mép của ròng rọc cố định. điểm tựa chính là sát trục quay.