Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Lý Chương 1 Cơ học: Hai lực thể nào được gọi là cân bằng? Lấy thí dụ?

CHIA SẺ
Hai lực thể nào được gọi là cân bằng? Lấy thí dụ?; Hai em học sinh A và B chơi kéo co chưa phân thắng bại. Giải thích vì sao sợi dây đứng yên? … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Lý Chương 1 Cơ học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. Khi một người ngồi lên xe máy làm cho lốp xe bị biến dạng. Nguyên nhân của sự biến dạng này là gì?

2. Hai lực thể nào được gọi là cân bằng? Lấy thí dụ?

3. Hai em học sinh A và B chơi kéo co chưa phân thắng bại. Giải thích vì sao sợi dây đứng yên?

Câụ 4: Hãy nêu 3 thí dụ minh họa kết quả của tác dụng lực:

– Vật bị biến dạng.

– Chuyển động của vật bị thay đổi.

– Vật vừa bị biến dạng, vừa thay đổi chuyển động.

5. Một vật có khối lượng (hoặc trọng lượng) đã biết. Điền vào chỗ trống trong bảng (có dấu?)

Khối lượng

2,14 kg

250 g

?

2,5 tạ

Trọng lượng

?

?

107 N

?


1. Lực của mặt đất tác dụng vào lốp xe khi có người ngồi lên xe làm cho lốp xe bị biến dạng.

2. Hai lực có phương trên cùng một đường thẳng, ngược chiều, mạnh như nhau tác dụng lên cùng một vật. Thí dụ hộp phấn đặt trên bàn chịu tác dụng của trọng lực và lực đờ của bàn (phản lực của bàn). Hai lực trên là hai lực cân bằng.

3. Sợi dây đứng yên vì nó chịu tác dụng là hai lực cân bằng. Lực mà hai học sinh tác dụng lên hai đầu của dây là hai lực cân bằng. Hai lực kéo trên có phương cùng một đường thẳng, ngược chiều, mạnh như nhau và tác dụng lên cùng sợi dây.

4.   – Vật bị biến dạng: Lò xo bị kéo thì dãn ra.

– Chuyển động của vật bị thay đổi: Chiếc xe bị đẩy mạnh chạy nhanh lên.

– Vật vừa bị biến dạng, vừa thay đổi chuyển động: Quả bóng bị đá vừa bị biến dạng, vừa thay đổi chuyển động.

5. 

Khối lưọng

2,14 kg

250 g

10,7 kg

2,5 tạ

Trọng lượng

21,4 N

2,5 N

107 N

2500 N