Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6 Bài C1 – C6 trang 15,16,17 vật lý 6: Đo thể tích...

Bài C1 – C6 trang 15,16,17 vật lý 6: Đo thể tích vật rắn không thấm nước

CHIA SẺ

Bài 4 Chương 1 sách Vật Lý 6: Giải bài C1, C2 trang 15; Bài C3 trang 16;  C4, C5, C6 trang 17.

1.Quan sát hình 4.2 và mô tả cách đo thể tích của hòn đá bằng bình chia độ.bai-c1

Đo thể-tích nước ban đầu có trong bình chia độ (V1 = 150 cm3); thả hòn đa vào bình chia độ; đo thể-tích nước dâng lên trong bình (V2 = 200 cm3); thể tích hòn đá bằng

V2 – V1 = 200 – 150 = 50 cm3.


2. Nếu hòn đá to không bỏ lọt bình chia độ thì người ta dùng thêm bình tràn và bình chứa để đo thể tích của nó như hình 4.3a.bai-c2Hãy mô ta cách đo thể-tích hòn đá bằng phương pháp bình tràn vẽ ở hình 4.3

Khi hòn đá không bỏ lọt bình chia độ thì đổ đầy nước vào bình tràn, thả hòn đá vào bình tràn, đồng thời hứng nước tràn ra vào bình chứa. Đo thể-tích nước chàn ra bằng bình chia độ, ta được thể tích hòn đá.


Bài C3 trang 16 Lý 6: Chọn từ thích hợp trong khung đề điền vào chỗ trống trong các câu sau:bai-c3

Thể tích của vật rắn bất kì không thấm nước có thể đo được bằng cách:

a) (1)…….. vật đó vào chất lỏng đựng trong bình chia độ. Thể tích của phần chất lỏng (2) …………. bằng thể tích của vật.

b) Khi vật rắn không bỏ lọt bình chia độ thì (3)………….. vật đó vào trong bình tràn. Thể tích của phần chất lỏng (4)………… bằng thể tích của vật.

(1) – thả chìm;                                       (2) – dâng lên;

(3) – thả;                                                (4) – tràn ra.


4. Nếu dùng ca thay cho bình tràn và bát to thay cho bình chứa để đo thể.tích của vật như hình 4.4 thì cần phải chú ý điều gì ?

bai-c4

– Lau khô bát to trước khi dùng.

– Khi nhấc ca ra, không làm đổ hoặc sánh nước ra bát.

– Đổ hết nước từ bát vào bình chia độ, không làm đổ nước ra ngoài………


5. Hãy tự làm một bình chia độ: Dán bằng giấy trắng dọc theo chai nhựa (hoặc cốc), dùng bơm tiêm bơm 5 cm3 nước vào chai, đánh dấu mực nước và ghi 5 cm3 vào băng giấy. Tiếp tục làm như vậy và ghi 10 cm3 , 15 cm3 …. cho đến khi nước đầy bình chia độ.

Bài này các em tự làm thực hành nhé!


6. Hãy tìm hai vật nào đó và đo thể.tích của chúng bằng bình chia độ vừa tạo ra.

Bài này các em tự làm thực hành nhé!

CHIA SẺ