Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

Kiểm tra môn Toán lớp 8 học kì 2 – Quận 3: Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng

CHIA SẺ

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng… được trích trong đề thi cuối năm học lớp 8 môn Toán của Phòng GD & ĐT Quận 3, mời các em cùng tham khảo

I. Trắc nghiệm khách quan: (2điểm)

Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 8 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D; trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng.