Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6 Bài C1,C2,C3, C4,C5, C6,C7 trang 6,7 Vật Lý 6: Đo độ dài

Bài C1,C2,C3, C4,C5, C6,C7 trang 6,7 Vật Lý 6: Đo độ dài

CHIA SẺ

Bài 1 Đo độ dài SGK Lý 6: Giải bài C1, C2 ,C3 trang 6; Bài C4, C5, C6, C7 trang 7.

1. Tìm số thích hợp điền vào các chỗ trống sau :

1 m = (1) …. dm; 1 m = (2) …. cm;

1 cm = (3) …. mm; 1km = (4) …. m.

Đáp án: (1) – 10 dm.                   (2) – 100 cm.

(3) – 10 mm.                    (4) – 1000 m.


2. Hãy ước lượng độ dài 1 m trên cạnh bàn. Dùng thước kiểm tra xem ước lượng của em cho đúng không ?

Các em tự làm và kiểm tra kết quả.


3. Hãy ước lượng xem độ dài của gang tay em là bao nhiêu cm. Dùng thước kiểm tra xem ước lượng của em có đúng không ?

Các em tự làm và kiểm tra kết quả.


4. Hãy quan sát hình 1.1 và cho biết thợ mộc, học sinh, người bán vải đang dùng thước nào trong những thước sau đây: thước kẻ, thước dây (thước cuộn), thước mét (thước thẳng) ?

Khi sử dụng bất kỳ dụng cụ đo nào cũng cần biết giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của nó.

Giới hạn đo (GHĐ) của thước là độ dài lớn nhất ghi trên thước.

Độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước là độ dài giữa 2 vạch chia liên tiếp trên thước.

Đáp án: Thợ mộc dùng thước dây (thước cuôn);

Học sinh (HS) dùng thước kẻ;

Người bán vải dùng thước mét (thước thẳng).


5. Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của một thước đo mà em có.

Các em tự giải: Tùy theo từng loại thước.


6. Có 3 thước đo sau đây:

– Thước có GHĐ 1m và ĐCNN 1 cm

– Thước có GHĐ 20 cm và ĐCNN  1 mm.

– Thước có GHĐ 30 cm và ĐCNN 1 mm

Hỏi nên dùng thước nào để đo.

a) Chiều rộng của cuốn sách Vật lý 6 ?

b) Chiều dài của cuốn sách Vật lý 6 ?

c) Chiều dài của bàn học ?

Đáp án: a) Ước lượng chiều rộng cuốn sách giáo khoa (SGK) Vật lý 6 khoảng gần 20 cm. Vì vậy, để đo được chiều ngang của cuốn sách Vật lí 6 ta dùng thước (2) có GHĐ 20 cm và ĐCNN là 1 mm

b) Ước lượng chiều dài cuốn SGK Vật lý 6 khoảng 20 cm. Vì vậy, để đo chiều dọc của cuốn sách Vật lý 6 ta dùng thước (3) có GHĐ 30 cm và ĐCNN 1 mm

c) Ước lượng chiều dài bàn học khoảng hơn 1 m. Nên để đo chiều dài của bàn học ta dùng thước (1) có GHĐ 1m và ĐCNN 1 cm.


Bài C7: Thợ may thường dùng thước nào để đo chiều dài của mảnh vải, các số đo cơ thể của khách hàng ?

Thợ may thường dùng thước thẳng có GHĐ 1 m hoặc 0,5 m để đo chiều dài của mảnh vải và dùng thước dây để đo số đo cơ thể của khách hàng.

CHIA SẺ