Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6 Bài C1 – C10 trang 9,10,11: Đo độ dài (Tiếp theo)

Bài C1 – C10 trang 9,10,11: Đo độ dài (Tiếp theo)

CHIA SẺ

Bài 2 Chương 1 Đo độ dài (tiếp theo) Giải bài C1,C2, C3, C4, C5, C6 trang 9;  C7, C8, C9 trang 10; Bài C10 trang 11.

1. Em hãy cho biết độ dài ước lượng và kết quả đo thực tế khác nhau bao nhiêu ?

Học sinh tự làm


2. Em đã chọn dụng cụ đo nào ? Tại sao ?

Trong 2 thước đã cho (thước dây và thước kẻ), chọn thước dây để đo chiều dài bàn học, vì chỉ phải đi 1 hoặc 2 lần; chọn thước kẻ để đo chiều dày SGK Vật lý 6, vì thước kẻ có ĐCNN (1 mm) nhỏ hơn so với ĐCNN của thước dây (0,5 cm), khi đó sẽ cho kết quả đo chính xác hơn.


3. Em đặt thước đo như thế nào ?

Đặt thước đo dọc theo chiều dài cần đo, vạch số 0 ngang với một đầu của vật.


4. Em đặt mắt nhìn như thế nào để đọc kết quả đo ?

Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước ở đầu kia của vật.


5. Nếu đầu cuối của vật không ngang bằng với vạch chia thì đọc kết quả đo như thế nào ?

Nếu đầu cuối của vật không ngang bằng (trùng) với vạch chia, thì đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với đầu kia của vật sẽ cho kết quả đo.


6. Hãy chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau.

Khi đo độ dài cần:

a) Ước lượng (1)……. cần đo.

b) Chọn thước (2)…….. và có (3)………..thích hợp.

c) Đặt thước (4)………… độ dài cần đo sao cho một đầu của vật (5)………. vạch số 0 của thước.

d) Đặt mắt nhìn theo hướng (6)….. với cạnh thước ở đầu kia của vật.

e) Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia (7)……… với đầu kia của vật.

HD: (1) – độ dài;                                      (5) – ngang bằng với;

(2) – giới hạn đo;                              (6) – vuông góc;

(3) – độ chia nhỏ nhất;                       (7) – gần nhất.

(4) – dọc theo;


Bài C7 trang 10: Trong các hình sau đây, hình nào vẽ vị trí đặt thước đúng để đo chiều dài bút chì (H.2.1) ?baic7

a) Không đặt thước dọc theo chiều dài bút chì.

b) Đặt thước dọc theo chiều dài bút chì, nhưng một đầu không ngang bằng với vạch số 0.

c) Đặt thước dọc theo chiều dài bút chì, vạch số 0 ngang với một đầu của bút chì.


8. Trong các hình sau đây, hình nào vẽ vị trí đặt mắt để đọc kết quả đo (H.2.2) ?baic8

a) Đặt mắt nhìn theo hướng xiên sang phải.

b) Đặt mắt nhìn theo hướng xiên sang trái.

c) Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước tại đầu của vật.


Bài C9: Quan sát kĩ hình 2.3 và ghi kết quả đo tương ứng.baic9

a) l = (1)…………..

b) l = (2)………….

c) l = (3)……………

Đáp án :(1), (2), (3): 7 cm


10.baic10Kinh nghiệm cho thấy độ dài của sải tay một người thường gần bằng chiều cao người đó; độ dài vòng nắm tay thường gần bằng chiều dài của bàn chân người đó (H.2.4)

Hãy kiểm tra lại xem có đúng không.

Học sinh tự tim hiểu.

CHIA SẺ