Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6 Bài 3 Đặc điểm chung của thực vật(Bài tập 1,2,3 trang 12...

Bài 3 Đặc điểm chung của thực vật(Bài tập 1,2,3 trang 12 Sinh lớp 6)

CHIA SẺ

Bài 3 Giải bài 1,2,3 trang 12 SGK Sinh 6 : Đặc điểm chung của thực vật.

  • Thực vật trong thiên nhiên rất đa dạng và phong phú.
  • Tuy đa dạng nhưng chúng có một số đặc điểm chung:
  • Tự tổng hợp được chất hữu cơ.
  • Phần lớn không có khả năng di chuyền.
  • Phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài.

Bài 1: Thực vật sống ở những nơi nào trên Trái Đất?

Chọn đáp án chỉ nơi thực-vật-sống.

a) Trên núi.                          e) Trong khí quyển.

b) Ở đồng bằng.                    g) Miền trung du

c) Trên cao nguyên.                h) Rừng ngập mặn.

d) Trong hang sâu.                  i) Ở bình nguyên.

Câu trả lời đúng là: a. b. c, g. h và i.


Bài 2: Đặc điểm chung của thực-vật là gì?

Điền các cụm từ thích hợp vào chỗ trống (…) thay các chữ a, b. c sao cho phù hợp với đặc điếm chung của thực-vật:

–    Tự tổng hợp được … (a)………………………..

–    Có đời sống… (b)

–    Phản ứng chậm với các………………… (c) … từ bên ngoài.

Đáp án  bài 2:

a) Chất hữu cơ từ chất vô cơ nhờ có diệp lục và ánh sáng.

b) Cố định.

c) Kích thích.


Bài 3: Thựcvật ở nước ta rất phong phú. Nhưng vì sao chúng ta còn cần phải trồng thêm cây và bảo vệ chúng?

Điền các cụm từ thích hợp vào chỗ trống (…) thay các chữ a, b. c sao cho phù hợp với các câu trả lời sau :

–  Dân số tăng, nhu cầu về.. (a).. tăng, nhu cầu mọi mặt về sử dụng các sản phẩm từ thực-vật cũng tăng.

Tình trạng … (b) … bừa bãi. Làm giảm … (c) … rừng, nhiều thực-vật quý hiếm bị khai thác đến cạn kiệt.

a) đồ gỗ

b)  phá rừng

c)  diện tích

CHIA SẺ