Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6 Bài 4 Có phải tất cả thực vật đều có hoa (Giải...

Bài 4 Có phải tất cả thực vật đều có hoa (Giải bài 1,2,3 trang 15 Sinh 6)

CHIA SẺ

Bài 4  Giải bài 1,2,3 trang 15 SGK Sinh 6 : Có phải tất cả thực vật đều có hoa.

Thực vật có hoa là những thực vật mà có quan sinh sản là hoa, quả, hạt. Thực vật không có hoa cơ quan sinh sản không phải là hoa, quả.

Cơ thể thực vật có hoa gồm hai loại cơ quan:

  • Cơ quan sinh dưỡng : rễ, thân, lá, có chức năng chính là nuôi dưỡng cây.
  • Cơ quan sinh sản : hoa, quả, hạt, có chức năng sinh sản, duy trì và phát triển nòi giống.

Có cây sống trong vòng một năm, có cây sống lâu năm.

Bài 1: Dựa vào đặc điểm nào để nhận biết thực-vật có-hoa và thực vật không có hoa?

–  Thực-vật có-hoa là những thực vật có cơ quan sinh sản là hoa, quả, hạt.

–  Thực vật không có hoa là những thực vật có cơ quan sinh sản không phải là hoa, quả, hạt.


Bài 2: Kể tên một vài cây có hoa và cây không có hoa.

Những cây có hoa là: lúa, ngô, cam, bưởi, mít, táo, thầu dầu, hướng dương…; Những cây không có hoa là: cây bèo hoa dâu, cây kim giao, cây thông, cây rêu…


Bài 3: Kể tên 5 cây trồng làm lương thực, theo em những cây lương thực thường là cây một năm hay lâu năm?

Ví dụ về 5 cây lương thực là: lúa, ngô, khoai tây, kê, sắn. Những cây lương thực thường là cây một năm.

CHIA SẺ