Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6 Bài 5 Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng (Bài...

Bài 5 Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng (Bài tập 1,2 trang 19 Sinh lớp 6)

CHIA SẺ

Chương 1 sinh lớp 6 Bài 5: Giải bài 1,2 trang 19 SGK Sinh 6:  Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng.

Bài 1: Chỉ trên kính các bộ phận của kính hiến vi và nêu chức năng của từng bộ phận.

Các bộ phận của kính hiến vi gồm:

–  Thị kính

–  Đĩa quay gắn các vật kính

–   Vật kính

–   Bàn kính

–   Gương phản chiếu

–   Chân đế

–  Ốc to

Quảng cáo

Quảng cáo

–  Ốc nhỏ


Bài 2: Trình bày các bước sử dụng kính hiển vi.

–    Xoay bàn kính có độ phóng đại nhỏ nhất (để tập trung ánh sáng).

–    Điều chỉnh ánh sáng bằng gương phản chiếu.

–   Đặt tiêu bản lên bàn kính sao cho vật mẫu nằm ở ngay tâm, dùng kẹp giữ tiêu bản. Hãy thận trọng không để ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào gương, làm như vậy dễ bị hỏng mắt.

–   Mắt nhìn vật kính từ một phía của kính hiển vi. Tay phải từ từ vặn ốc 10 theo chiều kim đồng hồ (vặn xuống) cho đến khi vật kính gần sát lá kính của tiêu bản.

–   Mắt nhìn vào thị kính, tay phải từ từ vặn ốc to theo chiều ngược lại (vặn lên) cho đến khi nhìn thấy vật cần quan sát.

–    Điều chỉnh bằng ốc nhỏ để nhìn vật mẫu rõ nhất.

Quảng cáo

CHIA SẺ