Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6

Bài 9 Các loại rễ – các miền của rễ (Bài 1,2 trang 31 môn sinh 6)

CHIA SẺ

Chương 2 bài 9 – Giải bài 1,2 trang 31 SGK Sinh 6 : Các loại rễ – các miền của rễ.

Có hai loại rễ chính : rễ cọc và rễ chùm.

Rễ cọc gồm rễ cái và các rễ con.

Rễ chùm gồm những rễ con mọc từ gốc thân.

Rễ có 4 miền : miền trưởng thành có chức năng dẫn truyền; miền hấp thụ nước và muối khoáng; miền sinh trưởng làm cho rễ dài ra, miền chóp rễ che chở cho đầu rễ.

Trả lời và giải bài 9 trang 31 Sinh Học lớp 6

Bài 1: Hãy liệt kê 5 loại rễ cây mà em quan sát được vào bảng sau:

STT

Tên cây

Rễ cọc

Rễ chùm

1

2

Hướng dẫn:

STT

Tên cây

Rễ cọc

Rễ chùm

1

Cây lúa

+

2

Cây ngô

+

3

Cây mít

+

4

Cây cam

+

5

Cây dừa

+


Bài 2: Rễ gồm mấy miền? Chức năng của mỗi miền?

Hướng dẫn:

Rễ gồm các miền:

  • Miền trưởng thành
  • Miền hút
  • Miền sinh trưởng
  • Miền chóp rễ

Chức năng tương ứng miền:

  • Hút nước và muối khoáng hòa tan
  • Làm rễ dài ra
  • Che chở cho đầu rễ
  • Dẫn truyền.