Bài tập SGK lớp 6

Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6
Bài tập 1,2,3 trang 164 Sinh lớp 6: Vi khuẩn (tiếp theo)
Bài tập 1,2,3 trang 164 Sinh lớp 6: Vi khuẩn (tiếp theo)
Bài 50 - Giải bài 1,2,3 trang 164 SGK Sinh 6: Vi khuẩn (tiếp theo) Vi khuẩn có vai trò trong thiên nhiên và trong đời sống con người: chúng phân hủy các hợp chất hữu...
Bài 50 Sinh 6 Vi khuẩn –  Bài 1,2,3 trang 161
Bài 50 Sinh 6 Vi khuẩn – Bài 1,2,3 trang 161
Giải bài 1,2 trang 161 SGK Sinh 6: Vi khuẩn - bài 50 Chương 10. Vi khuẩn là những sinh vật rất nhỏ bé, có cấu tạo đơn giản (tế bào chưa có nhân hoàn chỉnh). Hầu...
Bài 49 Bảo vệ sự đa dạng của thực vật: Bài 1,2,3 trang 159 môn sinh 6
Bài 49 Bảo vệ sự đa dạng của thực vật: Bài 1,2,3 trang 159 môn sinh 6
Bài 49 Chương 9: Giải bài 1,2,3 trang 159 Sinh 6: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật Sự đa dạng của thực-vật được biểu hiện bằng số lượng loài và cá thể của loài trong...
Bài 48 trang 154 Sinh lớp 6: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người
Bài 48 trang 154 Sinh lớp 6: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người
Giải bài 1,2,3 trang 154 SGK Sinh 6: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người. Thực vật đóng vai trò quan trọng trong đời sống động vật....
Bài 48 (tiếp theo): Bài tập 1,2,3,4 trang 156 Sinh lớp 6
Bài 48 (tiếp theo): Bài tập 1,2,3,4 trang 156 Sinh lớp 6
Bài 48: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 156 SGK Sinh 6:  Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người (tiếp theo). Thực vật, nhất là thực vật...
Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước – sinh 6(Bài 1,2,3 trang 151)
Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước – sinh 6(Bài 1,2,3 trang 151)
Chương 9: Giải bài 1,2,3 trang 151 SGK Sinh 6: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước. Thực vật, đặc biệt là thực-vật-rừng, nhờ có hệ rễ giữ đất, tán cây cản bớt sức nước chảy...
Bài 46 Sinh lớp 6: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu ( bài 1,2,3,4 trang 148)
Bài 46 Sinh lớp 6: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu ( bài 1,2,3,4 trang 148)
Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 148 SGK Sinh 6: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu - Chương 9. Trong quá trình quang hợp, thựcvật lấy vào khí cacbônic và nhả ra khí ôxi;...
Bài 45 Nguồn gốc cây trồng: Bài 1,2,3 trang 145 SGK Sinh 6
Bài 45 Nguồn gốc cây trồng: Bài 1,2,3 trang 145 SGK Sinh 6
Bài 45 - Giải bài 1,2,3 trang 145 SGK Sinh 6: Nguồn gốc cây trồng - Chương 8. Cây trồng bắt nguồn từ cây dại. Tùy theo mục đích sử dụng mà từ một loài cây dại...
Bài 44 Sinh 6 Sự phát triển của giới Thực vật – Giải bài 1,2,3 trang 143
Bài 44 Sinh 6 Sự phát triển của giới Thực vật – Giải bài 1,2,3 trang 143
Giải bài 1,2,3 trang 143 SGK Sinh 6: Sự phát triển của giới Thực vật - Chương 8 bài 44. 1. Thực vật ở nước (Tảo) xuất hiện trong điều kiện nào ? Vì sao chúng có...
Bài 43 Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật: Giải bài 1,2 trang 141 Sinh 6
Bài 43 Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật: Giải bài 1,2 trang 141 Sinh 6
Chương 8 bài 43:  Giải bài 1,2 trang 141 SGK Sinh 6: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật. Việc tìm hiểu sự giống nhau và khác nhau giữa các dạng thựcvật để phân chia...

Có thể bạn quan tâm: