Bài tập SGK lớp 6

Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6
Bài 42: Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm – Bài 1,2,3 trang 139 môn sinh 6
Bài 42: Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm – Bài 1,2,3 trang 139 môn sinh 6
Bài 42 Chương 8 -  Giải bài 1,2,3 trang 139 SGK Sinh 6: Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm. Các cây Hạt kín được chia thành hai lớp: lớp 2lámầm và lớp Một...
Bài 41 hạt kín – đặc điểm của thực vật hạt kín: Bài 1,2,3,4 trang 136 Sinh lớp 6
Bài 41 hạt kín – đặc điểm của thực vật hạt kín: Bài 1,2,3,4 trang 136 Sinh lớp 6
Bài 41 Chương 8 sinh 6 - Giải bài 1,2,3,4 trang 136 SGK Sinh 6: Hạt kín - Đặc điểm của thực vật hạt kín.   Bài 1: Đặc điểm chung của thực vật hạt kín. Cơ quan sinh dưỡng...
Bài 40 Hạt trần – Cây thông: Bài 1,2 trang 134 SGK môn sinh 6
Bài 40 Hạt trần – Cây thông: Bài 1,2 trang 134 SGK môn sinh 6
Chương 8 bài 40: Giải bài 1, 2 trang 134 SGK Sinh 6: Hạt trần - Cây thông. Cây thông thuộc Hạt trần, lá nhóm thực vật đã có cấu tạo phức tạp: thân gỗ, có mạch...
Bài 39 quyết -cây dương xỉ: Bài 1,2,3 trang 131 SGK Sinh 6
Bài 39 quyết -cây dương xỉ: Bài 1,2,3 trang 131 SGK Sinh 6
Chương 8 sinh 6 bài 39 -  Giải bài 1,2,3 trang 131 SGK Sinh 6: Quyết - Cây dương xỉ. Dương xỉ thuộc nhóm Quyết, là những thực vật đã có thân, rễ, lá thật và có...
Bài tập ôn tập chương 2 Toán 6 hình học: Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8 trang 96
Bài tập ôn tập chương 2 Toán 6 hình học: Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8 trang 96
Giải câu hỏi và bài tập 1,2,3,4 ,5,6,7,8 trang 96 SGK Toán 6 tập 2: Ôn tập phần hình học - Chương 2 toán 6. 1. a) Góc là gì? b) Góc bẹt là gì? c) Nêu hình ảnh...
Bài ôn tập chương 3 Toán số học 6 Tập 2: Bài 154 – 167 trang 64,65
Bài ôn tập chương 3 Toán số học 6 Tập 2: Bài 154 – 167 trang 64,65
Ôn tập chương 3 Toán số học: Giải bài 154 ,155, 156 , 157, 158, 159 ,160, 161 trang 64 Toán 6 ; Bài 162 ,163, 164, 165 ,166, 167 trang 65 SGK Toán...
Bài tập 149,150,151 ,152,153 trang 61,62 Toán 6 tập 2: Biểu đồ phần trăm
Bài tập 149,150,151 ,152,153 trang 61,62 Toán 6 tập 2: Biểu đồ phần trăm
Biểu đồ phần trăm: Giải bài 149,150 ,151,152 trang 61; bài 153 trang 62 SGK Toán 6 tập 2 - Chương 3. Tỉ số phần trăm thường được biểu thị một cách trực quan bởi biểu-đồ. Người ta dùng ba...
Giải bài 142,143,144 ,145,146,147 ,148 trang 59,60 SGK Toán 6 tập 2: Luyện tập tìm tỉ số của hai số
Giải bài 142,143,144 ,145,146,147 ,148 trang 59,60 SGK Toán 6 tập 2: Luyện tập tìm tỉ số của hai số
Luyện tập Tìm tỉ số của hai số - Chương 3: Giải bài 142, 143, 144, 145, 146, 147 trang 59; bài 148 trang 60 SGK Toán 6 tập 2:. Bài 142. Khi nói đến vàng ba số...
Giải bài 137,138,139 ,140,141 trang 57,58 SGK Toán 6 tập 2: Tìm tỉ số của hai số
Giải bài 137,138,139 ,140,141 trang 57,58 SGK Toán 6 tập 2: Tìm tỉ số của hai số
Bài 16 Tìm tỉ số của hai số: Giải bài 137 trang 57; bài 138,139 ,140,141 trang 58 SGK Toán 6 tập 2 - Chương 3. Bài 137. Tìm tỉ số của: a) 2/3 m và 75cm ; b) 3/10h và 20 phút. Gải. Đưa...
Giải bài 132,133,134 ,135,136 trang 55,56 SGK Toán 6 tập 2: Luyện tập tìm một số biết giá trị một phân số của nó
Giải bài 132,133,134 ,135,136 trang 55,56 SGK Toán 6 tập 2: Luyện tập tìm một số biết giá trị một phân số của nó
Đáp án và hướng dẫn Giải bài 132,133,134 trang 55; bài 135,136,137 trang 56 SGK Toán 6 tập 2: Luyện tập tìm một số biết giá trị một phân số của nó Bài 132. Tìm x biết: Giải. a) x = 2 b) Bài...

Có thể bạn quan tâm: