Trang Chủ Lớp 11 Khảo sát chất lượng lớp 11

Đề và đáp án khảo sát chất lượng toán lớp 11 năm 2015 (Trường THPT Thuận Thành 1)

CHIA SẺ

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2015 – 2016

Môn: Toán 11

(Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề)

1 (2,5 điểm)

Cho hàm số: f (x) = ( m – 1)x2 – (3m + 1)x + 2m + 3 (1)

a) Giải bất phương trình f (x) ≤ 0 khi m = 2.

b) Tìm m để đồ thị hàm số (1) cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt có hoành độ lần lượt là x1; xsao cho.

2 (2,0 điểm)

cau2

3 (2,0 điểm)

a) Giải bất phương trình:

cau3_giaibatphuongtrinh

b) Giải hệ phương trình

cau3_giaihept

4 (1,5 điểm) Cho ba đường thẳng d1: x+y+3=0; d2: x-y+4=0; d3: x-2y=0

a) Gọi I là giao điểm của hai đường thẳng d1 và d2. Tìm tọa độ điểm I.

b) Viết phương trình đường tròn (C) tâm I biết (C) cắt đường thẳng d3 tại hai điểm A, B sao cho AB=2.

5 (1,0 điểm) Trong mặt phẳng Oxy , cho hình thang ABCD (AB//CD, CD > AB) biết B(3;3), C(5;-3) .

Giao điểm I của hai đường chéo nằm trên đường thẳng D : 2 x + y – 3 = 0 . Xác định tọa độ các đỉnh còn lại của hình thang ABCD để CI = 2BI , tam giác ACB có diện tích bằng 12, điểm I có hoành độ dương và điểm A có hoành độ âm.

6 (1,0 điểm) Cho a,b,c là các số thực không âm có a + b + c = 1.

Chứng minh rằng: 2(a3+b3+c3)+ 3abc ≥ a2+b2+c2

—– Hết —-

Đáp án đề KSCL đầu năm lớp 11 Toán năm 2015 trường THPT Thuận Thành 1 Bắc Ninh

Dap an de khao sat chat luong dau nam lop 11 mon Toan Cau 1 Dap an de khao sat chat luong dau nam lop 11 mon Toan Cau 1

Dap an de khao sat chat luong dau nam lop 11 mon Toan Cau 2 Dap an de khao sat chat luong dau nam lop 11 mon Toan Cau 2

Dap an de khao sat chat luong dau nam lop 11 mon Toan Cau 3 Dap an de khao sat chat luong dau nam lop 11 mon Toan Cau 3

Dap an de khao sat chat luong dau nam lop 11 mon Toan Cau 4 Dap an de khao sat chat luong dau nam lop 11 mon Toan Cau 4

dap-an-KSCL-lop11-mon-toan-cau5 Dap an de khao sat chat luong dau nam lop 11 mon Toan Cau 5

Dap an de khao sat chat luong dau nam lop 11 mon Toan Cau 6 Dap an de khao sat chat luong dau nam lop 11 mon Toan Cau 6

Chú ý: Các cách giải khác đúng cho điểm tương ứng