Trang Chủ Lớp 11 Khảo sát chất lượng lớp 11

Đề kiểm tra đầu năm lớp 11 môn Lý – THPT Đoàn Thượng 2019: Một quả cầu kim loại tích điện q= – 4,8.10-9 C thừa hay thiếu bao nhiêu electron?

Đề kiểm tra đầu năm lớp 11 môn Lý – THPT Đoàn Thượng 2019. Các em cùng tham khảo chi tiết: 

Câu 1(0,5 điểm):

Một vật được kéo đều trên sàn nằm ngang bằng một lực có độ lớn F=20N, có phương hợp với phương ngang một góc =600. Khi vật di chuyển một đoạn đường S= 2m trên sàn thì lực kéo thực hiện một công bằng bao nhiêu?

Câu 2(0,5 điểm):

Một vật khối lượng m=0,2kg chuyển động tròn đều với tốc độ là v = 10m/s. Tính động năng của vật?

Câu 3(0,5 điểm):

Một vật khối lượng m=0,05kg được thả rơi tự do từ độ cao h=5m so với mặt đất tại nơi có g=10m/s2.  Chọn mốc tính thế năng tại mặt đất.Tính cơ năng của vật tại thời điểm thả vật?

Câu 4(0,5 điểm):

Tính thế năng đàn hồi của một lò xo có độ cứng k=100N/m khi lò xo dãn 10cm nếu chọn mốc tính thế năng đàn hồi tại vị trí lò xo không biến dạng?

Câu 5(0,5 điểm):

Một quả cầu kim loại tích điện q= – 4,8.10-9 C thừa hay thiếu bao nhiêu electron? (Biết electron có điện tích -1,6.10-19C).

Câu 6(0,5 điểm):

Có ba quả cầu kim loại giống hệt nhau lần lượt tích điện q1= 5,4 C, q2= -1,6C, q3= 2,2 C. Cho ba quả cầu đồng thời tiếp xúc nhau sau đó tách chúng ra. Tính điện tích mỗi quả cầu sau đó?

Câu 7(0,5 điểm):

Advertisements (Quảng cáo)

Đặt một hiệu điện thế U= 40V vào hai đầu điện trở R= 4. Tính cường độ dòng điện trong mạch?

Câu 8(0,5 điểm):

Một dòng điện không đổi có cường độ I= 1A chạy qua điện trở R= 10 trong thời gian t= 5giây. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở?

Câu 9(0,5 điểm):

Đặt một hiệu điện thế không đổi U= 20V vào hai đầu một đoạn mạch thì thấy dòng điện trong mạch có cường độ không đổi I= 3A. Tính công suất của dòng điện trong đoạn mạch điện đó.

Câu 10(0,5 điểm):

Dòng điện chạy qua đoạn mạch gồm hai điện trở có giá trị R1 = 3 và R2 = 9  mắc nối tiếp có cường độ không đổi I = 2A. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch và hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch?

Câu 11(0,5 điểm):

Đặt một hiệu điện thế không đổi U= 4,8 V vào hai đầu đoạn mạch gồm hai điện trở có giá trị R1 = 4và

R2 = 6 mắc song song. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch?

Câu 12(0,5 điểm):

 Tính độ lớn của lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích điểm q1= 4.10-4 C và q2= – 2.10-4 C đặt cách nhau một khoảng r = 0,2m trong chân không?

Câu 13(1 điểm):

Hai quả cầu kim loại  nhỏ giống nhau có cùng khối lượng m=10g được treo trong không khí vào cùng một điểm bằng hai sợi chỉ mảnh, nhẹ, cách điện, không giãn có cùng chiều dài l=30 cm tại nơi có g = 10 m/s2. Người ta truyền cho mỗi quả cầu một điện tích q thì thấy hai quả cầu đẩy nhau và khi chúng nằm cân bằng thì hai dây treo vuông góc với nhau. Bỏ qua lực đẩy Ac-si-met của không khí.

Biểu diễn các lực tác dụng lên mỗi quả cầu khi chúng nằm yên tại vị trí cân bằng?

b.Tính điện tích q đã truyền cho mỗi quả cầu?

Câu 14(1 điểm):

Cho đoạn mạch AB như hình vẽ. Biết R1= 12,

R2 là bóng đèn thuộc loại 6V-9W, R3= 4           

a.Tính điện trở của đèn và điện trở tương đương của đoạn mạch?

b. Đặt một điện áp không đổi U vào giữa A và B.Tính U để đèn sáng bình thường?

Câu 15(1 điểm):

Trong nguyên tử Hydro electron chuyển động tròn đều trên quĩ đạo có đường kính d= 10-10m. Biết hạt electron  có điện tích -1,6.10-19C, khối lượng 9,1.10-31kg, hạt proton có điện tích 1,6.10-19C. Tính  tốc độ dài và tốc độ góc của electron?(Bỏ qua lực hấp dẫn giữa  electron và hạt nhân).

Câu 16(1 điểm):

Trên hai tấm thủy tinh phẳng, nhẵn P1 và P2 nghiêng cùng một góc a = 600 đối với mặt bàn nằm ngang, có ba quả cầu nhỏ C1; C2; C3 khối lượng m1; m2; m3. Quả cầu C1 đặt ở chân của hai mặt phẳng P1 và P2, quả cầu C2 và C3 có thể trượt không ma sát trên P1 và P2. Điện tích của các quả cầu q1 = q2  = 2q3. Khi cân bằng C2 và C3 ở cùng một độ cao. Hãy tính tỷ số m2/m3

Advertisements (Quảng cáo)