Trang Chủ Lớp 11 Khảo sát chất lượng lớp 11

Cấu trúc ôn tập hè môn địa lớp 10 lên 11 năm 2015

CHIA SẺ

Cấu trúc đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Địa lí. Tham khảo dành cho học sinh lớp 10 lên lớp 11 năm học 2015. 

STT NỘI DUNG ĐIỂM
1 Địa lí dịch vụ

Vai trò, các nhân tố … ngành dịch vụ

1. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành dịch vụ.

2. Trình bày vai trò và cơ cấu của ngành dịch vụ.

Vai trò, các nhân tố …GTVT

3. Nêu vai trò và đặc điểm của giao thông vận tải.

4. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành GTVT.

Địa lí các ngành GTVT

5. So sánh những ưu và nhược điểm của giao thông đường sắt và đường ô tô.

6.So sánh những ưu và nhược điểm của giao thông đường biển và đường hàng không.

Địa lí ngành thương mại

7.Trình bày khái niệm thị trường

8. Nêu vai trò của ngành thương mại.

9. Thế nào là cơ cấu xuất nhập khẩu và cán cân xuất nhập khẩu

10. Trình bày đặc điểm của thị trường thế giới

7
2 Thực hành: Vẽ và nhận xét biểu đồ cột, tròn, đường biểu diễn. 3

Nguồn cấu trúc thầy cô trường THPT Hoàng Văn Thụ – Tây Ninh.