Trang Chủ Lớp 11 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 Tổng hợp 10 đề thi giữa học kì 1 Ngữ Văn lớp...

Tổng hợp 10 đề thi giữa học kì 1 Ngữ Văn lớp 11 khá hay năm 2016

CHIA SẺ

Dethikiemtra.com đã sưu tầm 10 đề thi giữa học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 11 năm 2016. Cấu trúc đề thi đều có 2 câu tự luận bám sát chương trình học.

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC Kỳ I – NĂM  HỌC 2010-2011

MễN : NGỮ VĂN 11

THỜI GIAN: 90 phút

———————-

ĐỀ 1

1 ( 2 điểm ) :

Trình bày những hiểu biết của em về thể loại văn tế.

2 ( 8 điểm) :

            Phân tích bài thơ “Tự tình” (II) của Hồ Xuân Hương.


 

ĐỀ 2

1 ( 2 điểm ) :

Nội dung chính trong thơ Nguyễn Khuyến?

2 ( 8 điểm) :

Phân tích bài thơ  “Thương vợ ”  của Trần Tế Xương.


ĐỀ 3

1 ( 2 điểm ) :

Trình bày những nột cơ bản về nội dung thơ văn yêu nước chống Pháp của Nguyễn Đình Chiểu.

2 ( 8 điểm) :

Hình tượng người nông dân – nghĩa sĩ trong “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” của Nguyễn Đình Chiểu.


 ĐỀ 4

1 ( 2 điểm ) :

Em hiểu như thế về bộ phận văn học không công khai trong giai đoạn văn học từ đầu thế kỡ XX đến năm 1945 ? Kể tên 2 tác giả tiêu biểu của giai đoạn văn học này.

2 ( 8 điểm) :

            Bức tranh phố huyện nghèo trong truyện ngắn “ Hai đứa trẻ” của Thạch Lam. 


ĐỀ 5

 Câu 1 ( 2 điểm ) :

Giới thiệu khái quát về tập “Vang bóng một thời” của nhà văn Nguyễn Tuân.

2 ( 8 điểm) :

            Vẻ đẹp nhân cách của nhân vật Huấn Cao trong truyện ngắn “ Chữ người tử tù” của Nguyễn Tuân.


ĐỀ SỐ 6:

1 (2 điểm):  Chép lại bài thơ “Câu cá mùa thu” (Thu Điếu) của Nguyễn Khuyến? Kể tên 3 bài thơ thu nổi tiếng của Nguyễn Khuyến?

2 (8 điểm): Vẻ đẹp của bức tranh mùa thu ở làng quê đồng bằng Bắc bộ qua bài thơ “Câu cá mùa thu” (Thu điếu) của Nguyễn Khuyến.


ĐỀ SỐ 7:

1 (2 điểm): Chép lại bài thơ “Th­ương vợ” của Trần Tế X­ương? Cho biết những thành ngữ đó được nhà thơ sử dụng trong tỏc phẩm?

2 (8 điểm): Phân tích nét độc đáo, sáng tạo trong cách sử dụng ngôn ngữ của nhà thơ Trần Tế X­ương được thể hiện trong bài thơ “Thương vợ” của ông?


ĐỀ SỐ 8:

1 (2 điểm): Chép lại bài thơ“Tự tình” (Hồ Xuân Hương)? Cho biết những chi tiết nghệ thuật đặc sắc đó được nhà thơ sử dụng trong tác phẩm?

2 (8 điểm):

Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời xưa trong hai bài thơ: “Tự tình” (Hồ Xuân Hương), “Thương vợ” (Trần Tế Xương).


ĐỀ SỐ 9:

1 (2 điểm): Trỡnh bày khái quát nội dung thơ văn Nguyễn Đình Chiểu.

2 (8 điểm):

Hãy phân tích vẻ đẹp của hình tượng người nông dân – nghĩa sĩ qua bài “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” của Nguyễn Đình Chiểu.


ĐỀ SỐ 10:

1 (2 điểm): Cho biết những thể loại trong tác phẩm văn chương mà em được học trong chương trình lớp 11. Nêu đặc điểm của thể loại kí?

2 (8 điểm):

Vẻ đẹp hình tượng nhân vật Huấn Cao trong tỏc phẩm “Chữ người tử tù” (Nguyễn Tuân).

CHIA SẺ