Trang Chủ Lớp 11 Đề thi học kì 1 lớp 11

Kiểm tra Sử 11 hết học kì 1: Thiên hoàng Minh Trị tiến hành cải cách trong hoàn cảnh nào?

CHIA SẺ

Thiên hoàng Minh Trị tiến hành cải cách trong hoàn cảnh nào?;  Nội dung nào sau đây không phải của Chính sách kinh tế mới ở Liên Xô?… trong Kiểm tra Sử 11 hết học kì 1. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

1. Thiên hoàng Minh Trị tiến hành cải cách trong hoàn cảnh

A. Nhật Bản đang mở rộng thông thương với tư bản phương Tây.

B. chính quyền Sô-gun đang lớn mạnh.

C. chế độ phong kiến Nhật Bản đang trên đà khủng hoảng trầm trọng

D. kinh tế Nhật Bản đang phát triển mạnh theo con đường tư bản chủ nghĩa.

2. Nội dung nào sau đây không phải của Chính sách kinh tế mới ở Liên Xô?

A. Thay chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thuế lương thực cố định.

B. Nhà nước nắm các mạch máu kinh tế.

C. Nhà nước kiểm soát toàn bộ nền công nghiệp.

D. Nhà nước tập trung khôi phục công nghiệp nặng .

3. Chiến tranh thế giới thứ nhất bắt đầu với sự kiện nào?

A. Ngày 1/8/1914, Đức tuyên chiến với Nga.

B. Ngày 28/7/1914, Áo-Hung tấn công Xéc-bi.

C. Ngày 4/8 /1914, Anh tuyên chiến với Đức.

D. Ngày 28/6/1914, Thái tử Áo-Hung bị ám sát.

4. : Học thuyết Tam dân ở Trung Quốc do ai khởi xướng?

 A. Khang Hữu Vi

B. Mao Trạch Đông

C. Tưởng Giới Thạch

D. Tôn Trung Sơn

5. Cách mạng tháng Hai (1917) đã giải quyết được nhiệm vụ gì ở Nga?

A. Lật đổ chế độ phong kiến Nga hoàng.

B. Đánh bại chế độ Nga hoàng và giai cấp tư sản.

C. Giải quyết được vấn đề ruộng đất, một vấn đề cấp thiết của nông dân.

D. Đưa nước Nga thoát khỏi cuộc chiến tranh đế quốc.

6. Hiến pháp năm 1889 đã xác lập thể chế chính trị Nhật Bản là

A. Xã hội chủ nghĩa.

B. Quân chủ lập hiến.

C. Cộng hòa.

D. Quân chủ chuyên chế

7. Ngày 11/11/1918 gắn với sự kiện gì trong Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Mĩ tuyên chiến với Đức.

B. Cách mạng dân chủ tư sản Đức.

C. Chiến dịch Véc-đoong .

D. Đức kí văn kiện đầu hàng, chiến tranh kết thúc.

8. Nhiệm vụ lịch sử gì đặt ra đối với các dân tộc Đông Nam Á trước cuộc xâm lược của thực dân

 phương Tây?

A. Chính sách ngoại giao khôn khéo, mở rộng quan hệ thương mại với các nước.

B. Dựa trên cơ sở nhà nước phong kiến, tổ chức nhân dân kháng chiến chống xâm lược.

C. Tiếp tục duy trì chế độ chính trị cũ, hợp tác với các nước thực dân.

D. Cải cách kinh tế, chính trị – xã hội. Đoàn kết dân tộc, đứng lên đấu tranh bảo vệ độc lập.

9. Đâu là nguyên nhân sâu xa dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Sự phát triển kinh tế không đồng đều giữa các nước đế quốc.

B. Do khối Liên minh thành lập.

C. Sự phân chia thuộc địa không đồng đều giữa các nước đế quốc .

D. Do khối Hiệp ước thành lập.

1.0: Đầu thế kỉ XX, nước Nga đứng trước tình thế gì?

A. Chính phủ tư sản sắp bị sụp đổ.

B. Các nước đế quốc lần lượt thôn tính Nga.

C. Bùng nổ cuộc cách mạng để xóa bỏ chế độ Nga hoàng.

D. Kinh tế bị khủng hoảng trầm trọng.

1.1: Nước nào được mệnh danh là “con hổ đói đến bàn tiệc muộn” trong cuộc giành giật thuộc địa

cuối thế kỉ  XIX, đầu thế kỉ XX?

A. Nhật.                     B. Anh.

C. Đức.                      D. Áo-Hung

1.2: Ý nghĩa  nào là cơ bản nhất của cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc ?

A. Chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế ở Trung Quốc, mở đường cho CNTB phát triển.

B. Ảnh hưởng đến phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á.

C. Lật đổ triều đại phong kiến Mãn Thanh.

D. Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên nổ ra ở Trung Quốc.

1.3: Nhiệm vụ trọng tâm trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1925 đến năm 1941 là

A. công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.

B. phát triển công nghiệp quốc phòng.

C. phát triển công nghiệp nhẹ.

D. phát triển giao thông vận tải.

1.4: Tính chất của Cách mạng tháng Mười (1917) ở Nga là

A. cách mạng tư sản.

B. cách mạng vô sản.

C. cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

D. cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ.

1.5: Từ cải cách Minh Trị (1868), trong quá trình phát triển đất nước, lĩnh vực nào luôn được xem là quốc sách hàng đầu ở Nhật Bản?

 A. Kinh tế.                  B. Giáo dục

C. Chính trị                 D. Quân sự.

1.6: Thành tích lớn nhất của Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ 1925-

1941 là gì?

A. Bước đầu hoàn thành Tập thể hóa nông nghiệp.

B. Thanh toán nạn mù chữ. Xây dựng hệ thống giáo dục thống nhất.

C. Từ một nước nông nghiệp lạc hậu trở thành một cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa.

D. Tự tích lũy vốn và trang bị kĩ thuật ban đầu cho CNXH.

1.7: Mĩ  có thái độ như thế nào trước và trong những năm đầu cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất?

 A. Chạy đua vũ trang để tham gia chiến tranh.

B. Ủng hộ Đức phát động chiến tranh.

 C. Xúi dục Anh, Pháp gây chiến tranh.

D. Giữ thái độtrung lập”.

1.8: Những nước nào ở Đông Nam Á bị thực dân Pháp xâm lược?

A. Việt Nam, Lào ,Cam-pu-chia.

B. Việt Nam, Lào, Miến Điện.

C. Việt Nam, Cam-pu-chia, Thái Lan.

D. Việt Nam, Phi-lip-pin, Lào.

II. TỰ LUẬN

1.. Vì sao cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 được đánh giá là một sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử nước Nga và lịch sử nhân loại ở thế kỉ XX? Cách mạng tháng Mười Nga có ảnh hưởng như thế nào đến Việt Nam?

2.. Nêu và giải thích tính chất cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918).


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

C

C

B

D

A

6

7

8

9

10

B

D

D

C

C

11

12

13

14

15

C

A

A

B

B

16

17

18

 

 

C

D

A

 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN

1. *Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 được đánh giá là một sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử nước Nga và lịch sử nhân loại ở thế kỉ XX:

      CM tháng Mười Nga đưa đến sự thành lập nhà nước XHCN đầu tiên trên thế giới, có ý nghĩa to lớn đối với nước Nga và thế giới.

– Với nước Nga:

  + Làm thay đổi hoàn toàn tình hình đất nước và số phận hàng triệu con người ở Nga.

  + Mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử nước Nga:  giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc được giải phóng khỏi mọi ách áp bức, bóc lột, đứng lên làm chủ đất nước và vận mệnh của mình.

– Với thế giới:

     + Làm thay đổi cục diện thế giới, chủ nghĩa tư bản không còn là hệ thống duy nhất….

     + Cổ vũ mạnh mẽ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho phong trào cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới….

* Ảnh hưởng với Việt Nam:

     Nhờ ánh sáng cách mạng tháng Mười đã giúp Bác Hồ đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam…

2. * Tính chất: chiến tranh đế quốc, phi nghĩa.

* Giải thích: Xuất phát lợi ích các bên tham chiến nhằm giành giật thuộc địa, thị trường, bành trướng lãnh thổ; để lại những hậu quả nặng nề cho nhân loại