Trang Chủ Lớp 11 Đề thi học kì 1 lớp 11 Đề thi và đáp án đề thi kiểm tra kì 1 SỬ...

Đề thi và đáp án đề thi kiểm tra kì 1 SỬ lớp 11 Sở GD&ĐT Cần Thơ

CHIA SẺ

Đề thi và đáp án đề thi kiểm tra kì 1 SỬ lớp 11 Sở GD&ĐT Cần Thơ năm học 2015 – 2016 mới nhất.

Các nội dung chính:

  • Nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
  • Các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
  • Cách mạng tháng Mười Nga

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học: 2015-2016

MÔN: LỊCH SỬ – LỚP 11 CB THPT

Thời gian : 60 phút (không kể thời gian phát đề)

1: Em hãy nêu những điểm cơ bản trong Chính sách mới của Tổng thống Ru-dơ-ven.

Em có nhận xét gì về những chính sách này? (3.0 điểm)

2: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất một trật tự thế giới mới được thiết lập. Theo em, đó là trật tự thế giới mới theo hệ thống nào? Trình bày quá trình hình thành trật tự thế giới mới đó ? (3.0 điểm)

3: Em hãy nêu những nét chính về tình hình nước Nga trước cách mạng? (2.0 điểm )

4: Ảnh hưởng của cuộc CM tháng Mười Nga đối với CM Việt Nam ? (2.0 điểm)


Đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Sử lớp 11

1 (3 điểm)

a. Nêu những điểm cơ bản trong Chính sách mới của Tổng thống Ru-dơ-ven (2 điểm)

– Cuối năm 1932 Ru-dơ-ven đã thực hiện một hệ thống các chính sách biện pháp của nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế – tài chính và chính trị – xã hội được gọi chung là Chính sách mới. ( 0,5 đ)

+ Về kinh tế: Giải quyết nạn thất nghiệp, phục hồi phát triển kinh tế thông qua các đạo luật (ngân hàng, phục hưng công nghiệp, điều chỉnh nông nghiệp), trong đó, đạo luật phục hưng công nghiệp là quan trọng nhất. (0,5đ)

+ Về xã hội: nhà nước tăng cường vai trò trong việc cứu trợ người thất nghiệp, tạo thêm việc làm, khôi phục sản xuất, xoa dịu mâu thuẫn giai cấp và góp phần duy trì chế độ dân chủ tư sản ở Mĩ. (0,5 đ)

+ Về đối ngoại: Mĩ đề ra chính sách láng giềng thân thiện, cải thiện quan hệ với các nước Mĩ Latinh và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô. (0,5đ)

b. Em có nhận xét gì về những chính sách này?

– Nhận xét

+Tiến bộ ( 0,25 đ)

+Giúp nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng ( 0,25 đ)

+Góp phần giải quyết nạn thất nghiệp, phục hồi sản xuất, ổn định xã hội ( 0,25 đ)

+Là bài học để các nước khác học tập và noi theo ( 0,25 đ)

Quảng cáo

Quảng cáo

2: ( 3 điểm )

1. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất một trật tự thế giới mới được thiết lập, thường được

gọi là hệ thống Véc xai – Oa sinh tơn (0,5 đ)

2. Quá trình hình thành trật tự thế giới mới

+ Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, các nước tư bản đã tổ chức Hội nghị hòa bình ở Vec-xai (1919- 1920) và Oa-sinh-tơn (1921 – 1922) để kí kết hoà ước và các hiệp ước phân chia quyền lợi…. Một trật tự thế giới mới được thiết lập thường được gọi là hệ thống Véc xai – Oa sinh tơn. (0,75 đ)

+ Hệ thống này mang lại nhiều lợi lộc cho nước thắng trận, xác lập sự nô dịch, áp đặt với các nước bại trận, gây nên mâu thuẫn sâu sắc giữa các nước đế quốc… Chính vì thế quan hệ hòa bình giữa các nước tư bản trong thời gian này chỉ là tạm thời mỏng manh. ( 1 đ )

+ Nhằm duy trì trật tự thế giới mới Hội Quốc liên- một tổ chức chính trị mang tính quốc tế đầu tiên được thành lập với sự tham gia 44 quốc gia thành viên ( 0,75 đ)

3: ( 2 điểm)

Tình hình nước Nga trước cách mạng:

-Về chính trị: ( 1,0 đ)

+ Đầu thế kỉ XX nước Nga vẫn là một nước quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàng.

+ Nga hoàng đã đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc, gây nên hậu quả kinh tế nghiêm trọng .

Về kinh tế:Lạc hậu, kiệt quệ vì chiến tranh, nạn đối xảy ra ở nhiều nơi, công nghiệp, nông nghiệp đình đốn ( 0,5 đ)

Về xã hội: ( 0,5 đ)

+ Đời sống của nhân dân, công nhân, các dân tộc trong đế quốc Nga vô vùng cực khổ.

+ Phong trào phản hồi chiến tranh đòi lật đổ Nga hoàng diễn ra khắp nơi.

→ nước Nga đang đứng trước 1 cuộc cách mạng.

4: ( 2 điểm)

Ảnh hưởng của cuộc CM tháng Mười Nga đối với CM Việt Nam:

– Cách mạng tháng Mười Nga đã tác động mạnh đến sự lựa chọn con đường giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc. Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam, giải quyết cuộc khủng hoảng về đường lối giải phóng dân tộc ở Việt Nam. Tháng 6/1925 “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên” do Nguyễn Ái Quốc trực tiếp thành lập nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin, đào tạo cán bộ cách mạng.. ( 1đ)

– Từ kinh nghiệm thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (ngày 6/1/1930) lãnh đạo Cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác : Cách mạng tháng Tám (1945), chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) và chiến thắng mùa xuân mùa xuân (1975)… ( 1đ).

Quảng cáo

CHIA SẺ