Trang Chủ Lớp 11 Đề thi học kì 1 lớp 11

Đề thi học kì 1 Sử lớp 11: Thể chế quân chủ chuyên chế có nghĩa là gì?

CHIA SẺ
Thể chế quân chủ chuyên chế có nghĩa là gì?; Vì sao chiến thắng Bạch Đằng năm 938 có ý nghĩa lịch sử to lớn? … trong Đề thi học kì 1 Sử lớp 11. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (6đ)

1.Thể chế quân chủ chuyên chế có nghĩa là

A. vua là người đứng đầu, có quyền lực tối cao, trực tiếp điều hành và giải quyết mọi việc trọng đại của quốc gia

B. quyền lực tập trung trong tay một nhóm quý tộc cao cấp

C. tầng lớp tăng lữ đóng vai trò quyết định trong các vấn đề dân sự và quân sự

D. vua và các tướng lĩnh quân sự cùng điều hành, quản lý đất nước

2.  Người chế tạo ra súng thần cơ thế kỷ XV là

A. Hồ Quý Ly

B. Hồ Hán Thương

C. Hồ Nguyên Trừng

D. Nguyễn Trãi.

3. Vì sao chiến thắng Bạch Đằng năm 938 có ý nghĩa lịch sử to lớn?

A. quân và dân ta đã đánh tan quân Nam Hán bằng trận thủy chiến lẫy lừng trong lịch sử

B. tiêu diệt được viên tướng giỏi của Nam Hán

C. nhân dân giành lại được quyền tự chủ, lật đổ hoàn toàn chế độ đô hộ hơn 1000 năm của Phong kiến phương Bắc, mở ra một giai đoạn mới của đất nước

D. đập tan mọi ý đồ xâm lược của các tập đoàn phong kiến phương Bắc

4.Vì sao dưới triều Lý – Trần phật giáo phát triển và thịnh hành?

A. do truyền thống dân tộc.

B. do vua quan nhiều người theo đạo phật.

C. Do chính sách của nhà nước

D. Do ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa.

5.Trong các tiền đề sau đây, tiền đề nào quan trọng nhất dẫn đến cách mạng bùng nổ và thắng lợi ở Nga năm 1917?

A. Chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng khủng hoảng, suy yếu.

B. Nga tham gia vào cuộc Chiến tranh thế giới I (1914-1918).

C. Đầu năm 1917, nước Nga trở thành khâu yếu nhất trong sợi dây chuyền của chủ nghĩa đế quốc thế giới.

D. Giai cấp vô sản Nga có lý luận và đường lối cách mạng đúng đắn.

6. Ngày nay, ngày kỉ niệm Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga được lấy là ngày nào sau đây?

A. 10-10.                     B. 24-10.

C. 25-10.                     D. 7-11.

7.Sau cách mạng 1905-1907, nước Nga theo thể chế chính trị nào?

A. Xã hội chủ nghĩa.

B. Dân chủ đại nghị.

C. Quân chủ chuyên chế.

D. Quân chủ lập hiến.

8. Thái độ của Nga hoàng đối với cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất 1914-1918 như thế nào?

A. Đứng ngoài cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất.

B. Đầy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh liên minh.

C. Tham chiến một cách có điều kiện.

D. Tham gia cuộc chiến tranh khi thấy lợi nhuận.

9.Sự tồn tại của chế độ quân chủ và những tàn tích phong kiến ở Nga đã tác động đến nền kinh tế như thế nào?

A. Bước đầu tạo điều kiện cho kinh tế phát triển.

B. Tạo điều kiện cho kinh tế phát triển mạnh mẽ.

C. Kìm hãm nặng nề sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.

D. Làm cho nền kinh tế khủng hoảng, suy yếu trầm trọng.

1.0. Vì sao tháng 3/1921 Lê nin và Đảng Bôn sê vích quyết định thực hiện Chính sách kinh tế mới?

A. vì nước Nga Xô viết bước vào thời kỳ hòa bình, xây dựng đất nước trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn.

B. vì nước nga xô viết đã hoàn thành cải cách ruộng đất.

C. vì nước nga bị các nước đế quốc bao vây kinh tế.

D. vì nước nga xô viết bước vào thời kỳ ổn định kinh tế, chính trị.

1.1. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất kết thúc các nước thắng trận đã họp nhau ở Véc-xai (Nước Pháp) nhằm

A. kí kết một loạt các hiệp ước và hoà ước để phân chia quyền lợi.

B. bàn cách đối phó chống lại Liên xô.

C. bàn cách nhằm phát triển kinh tế ở Châu âu.

D. bàn cách hợp tác về quân sự.

1.2. Những nước giành được nhiều thành quả và quyền lợi nhất trong hội nghị Véc-Xai gồm

A. Anh, Pháp Mỹ

B. Pháp, Đức, Nga.

C. Mĩ, Anh, Đức, Ý.

D. Tây Ban Nha, Nhật bản.

13. Nhằm duy trì một trật tự thế giới mới bảo vệ quyền lợi cho mình, các các nước trận đã thành lập một tổ chức quốc tế mới có tên gọi là

A. Tổ chức liên hợp quốc.

B. Hội quốc Liên.

C. Hội liên hiệp quốc tế mới.

D. Hội Tư bản.

14. Điểm nào dưới đây là điểm khác nhau giữa quá trình phát xít hóa ở Nhật so với Đức?

A. Thông qua sự chuyển đổi từ chế độ dân chủ tư sản đại nghị sang chế độ chuyên chế độc tài phát xít.

B. Thông qua việc quân phiệt hóa bộ máy nhà nước và tiến hành chiến tranh xâm lược.

C. Thông qua việc xâm lược các nước.

D. Gây chiến tranh để chia lại thị trường ở các nước thuộc địa.

1.5. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 là do

A. các nước Tư bản không quản lí, điều tiết nền sản xuất.

B. sản xuất một cách ồ ạt, chạy theo lợi nhuận trong những năm1924-1929 dẫn đến cung vượt qua cầu.

C. người dân không đủ tiền mua hàng hoá.

D. tác động của cao trào cách mạng thế giới 1918-1923.

1.6. Thái độ của nhân dân trước việc Nga hoàng đẩy nước Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc?

A. Đồng tình ủng hộ.

B. Bất lực trước tình hình đó.

C. Nổi dậy đấu tranh đòi lật đổ chế độ Nga hoàng.

D. Bỏ chạy ra nước ngoài.

17. Đâu không phải là ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga 1917?

A. Mở ra kỉ nguyên mới và làm thay đổi hoàn toàn tình hình đất nước Nga.

B. Lần đầu tiên trong lịch sử nước Nga giai cấp công nhân, nhân dân lao động đứng lên làm chủ đất nước.

C. Làm thay đổi cục diện thế giới.

D. Đưa tới sự ra đời của nhà nước tư sản đầu tiên trên thế giới.

18. Quan hệ hòa bình giữa các nước tư bản trong thời gian sau chiến tranh thế giới thứ nhất

A. Tạm thời và mong manh.

B. Lâu dài và bền vững.

C. Lâu dài.

D. Mong manh.

19. Hội nghị hòa bình ở Véc Xai 1919- 1920 diễn ra ở quốc gia nào ?

A. Anh.                       B. Pháp.

C. Đức.                        D. Mỹ.

2.0. Khủng hoảng kinh tế ở các nước tư bản, kéo dài 4 năm gây hậu quả về kinh tế, chính tri, xã hội, nhiều cuôc đấu tranh diễn ra ở đâu ?

A. khắp các nước.

B. Châu Âu.

C. Châu Á.

D. Ở các nước thuộc địa.

PHẦN II. TỰ LUẬN

1.Vì sao tháng 3/1921, Lê nin và Đảng Bôn sê vích quyết định thực hiện chính sách kinh tế mới? Nội dung và ý nghĩa của Chính sách kinh tế mới. Liên hệ với chủ trương đổi mới kinh tế của Đảng Cộng Sản Việt Nam năm 1986.


PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

A

C

C

C

D

6

7

8

9

10

D

C

D

C

A

11

12

13

14

15

A

A

B

B

B

16

17

18

19

20

C

D

A

B

A

PHẦN II. TỰ LUẬN

a. Nguyên nhân:

– Xô Viết bước vào thời kì hòa bình xây dựng chế độ mới gặp nhiều khó khăn: chiến tranh tàn phá nặng nề…, khủng hoảng chính trị… Chính sách cộng sản thời chiến không còn phù hợp…

– 3/1921 Đảng Bônsêvich Nga quyết định chuyển từ Chính sách cộng sản thời chiến sang chính sách kinh tế mới (NEP) do Lê nin đề xướng…

b. Nội dung:

Nông nghiệp: Thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực. Thuế lương thực nộp bằng hiện vật…

– Công nghiệp: Nhà nước tập trung khôi phục CN nặng, tư nhân hóa những xí nghiệp dưới 20 công nhân, khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư vào Nga. Nhà nước nắm các ngành chính kinh tế chủ chốt.

– Thương nghiệp và tiền tệ: Tư nhân được tự do buôn bán, trao đổi, nhà nước mở lại các chợ, phát hành đồng rúp mới năm 1924.

c. Ý nghĩa:

– Với chính sách này nhân dân Xô viết vượt qua những khó khăn to lớn, phấn khởi sản xuất và hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế, chỉ trong một thời gian ngắn nền kinh tế quốc dân nước Nga đã có những chuyển biến rõ nét….

– Cho đến nay chính sách kinh tế mới còn để lại nhiều bài học kinh nghiệm đối với công cuộc xây dựng CNXH ở một số nước trên thế giới như cải cách ở Trung Quốc (1978), đổi mới ở Việt Nam (1986)

d. Liên hệ:

– Chủ trưrơng đổi mới của Đảng ta năm 1986 là sự vận dụng sáng tạo chính sách KT mới của Lê Nin. Trong đổi mới kinh tế Đảng chủ trương phát triến kinh tế nhiều thành phần…theo cơ chế thị trường. Xóa bỏ cơ chế bao cấp …nhằm giải phóng sức sản xuất, mở đường cho sản xuất phát triển …