Trang Chủ Lớp 5 Đề thi học kì 1 lớp 5

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5: Chuyển các hỗn số sau thành số thập phân và viết các số thập phân sau dưới dạng phân số thập phân

CHIA SẺ

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 5 dưới đây gồm 7 bài tự luận cụ thể như sau, mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Bài 1 (1 điểm)

1. Đọc số thập phân và cho biết giá trị của chữ số 5 trong các sô thập phân đó

52,109  đọc là…….

Giá trị chữ số 5 trong số là……………………………………………………….

36,005 đọc là …………

Giá trị chữ số 5 trong số là……………………………………………………….

Bài 2 (1 điểm). Chọn đáp án đúng

1. Tìm x là số tự nhiên sao cho 39,24 < x < 40,01

A. 39     B. 40     C. 41

a. Ta có 41,*56 < 41,356 vậy * là chữ số nào dưới đây:

A. 0    B. 1      C. 2       D. Cả 3 đáp án trên

Bài 3. (2 điểm)

a. Chuyển các hỗn số sau thành số thập phân

b,Viết các số thập phân sau dưới dạng phân số thập phân.

4,25=…………        21,005=………….

c. Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: 0,15; 2,5; 3; 4/10 ; 1,2 là:

Bài 4. (2 điểm) Tìm x

Bài 5. (1 điểm) Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm.

Bài 6. (1 điểm) Một mảnh đất hình bình hành có độ dài cạnh đáy là 15m. Chiều cao bằng  1/5 cạnh đáy. Tính diện tích của mảnh đất đó?

Bài 7. (2 điểm) Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 12 người ăn trong 20 ngày. Nay có 2 người chuyển đi nơi khác thì số gạo dự trữ đó đủ ăn trong bao nhiều ngày? (Mức ăn của mỗi người là như nhau)