Trang Chủ Lớp 11 Bài tập SGK lớp 11

Cảm ứng ở động vật: Giải bài 1,2,3 trang 110 Sinh học 11

Bài 26  Sinh – Giải bài 1,2,3 trang 110 SGK Sinh 11 : Cảm ứng ở động vật

Bài 1: Cảm ứng là khả năng tiếp nhận kích thích và phản ứng lại các kích thích từ môi trường sống đảm bảo cho sinh vật tồn tại và phát triển.

Thí dụ: Trùng giày bơi tới chỗ có nhiều ôxi.Trùng biến hình thu chân giả để tránh ánh sáng chói.


Bài 2: Khi kích thích một điểm trên cơ thể, động vật có hệ thần kinh dạng lưới phản ứng toàn thân và tiêu tốn nhiều năng lượng. Tại sao ?

Advertisements (Quảng cáo)

Khi kích thích một điểm trên cơ thể xung thần kinh sẽ lan nhanh ra khắp mạng lưới thần kinh làm cho động vật có hệ thần kinh dạng lưới phản ứng toàn thân. Do co toàn bộ cơ thể nên (dù bị kích thích 1 điểm) nên tiêu phí nhiều năng lượng.


Bài 3: Kể tên bộ phận tiếp nhận kích thích, bộ phận phân tích tổng hợp thông tin và bộ phận thực hiện của cung phản xạ ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch.

Cung phản xạ ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch gồm:

–  Bộ phận tiếp nhận kích thích là các giác quan.

–  Bộ phận phân tích tổng hợp thông tin là hạch não.

–  Bộ phận thực hiện là cơ.

Advertisements (Quảng cáo)