Trang Chủ Lớp 10 Đề thi học kì 1 lớp 10

Tham khảo đề thi kiểm tra học kì 1 toán 10 năm 2016

Hi vọng đề kiểm tra toán 10 dưới đây sẽ sẽ là tài liệu ôn tập bổ ích, giúp các em làm quen với cấu trúc đề thi và đạt kết quả cao kỳ thi 1.

Đề kiểm tra học kì 1 năm 2016

Môn Toán 10

Thời gian làm bài 90 phút

Bài 1. (1,5đ) Xác định parabol (P) biết parabol có đỉnh I(2;6) và đi qua điểm A(-1;-3)

Bài 2. (1đ) Tìm m để phương trình sau có 2 nghiệm trái dấu:  (2m-1)2 – 2(m+2)x + m + 8 = 0

Bài 3. (1,5đ) Cho hệ phương trình: 1

Advertisements (Quảng cáo)

1. Tìm m để hệ phương trình có nghiệm

2. Khi hệ có nghiệm (x;y), tìm hệ thức liên hệ giữa x và y độc lập với m.

Bài 4. (1đ)  Giải phương trình: √(x2 – 2x -8) = √3 (x – 4)

Bài 5. (1đ) Giải hệ phương trình: 2

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 6. (1đ) Chứng minh:

3

Bài 7.  (1,5đ)  Trên mặt phẳng tọa độ cho A(-1;1), B(2;4).

1. Tìm điểm C trên trục Ox sao cho tam giác ABC vuông tại B

2. Tìm điểm D sao cho tam giác ABD vuông cân tại A.

Bài 8. (1,5đ) Cho tam giác ABC có AB = 2, BC = 3, AC = 4.

1. Tính vecto AB.A
C.Suy ra số đo góc A.

2. Gọi I là trung điểm A
C.Tính vecto CB.CI

3. Gọi K là trung điểm đoạn BI. Tính độ dài đoạn AK.

Advertisements (Quảng cáo)