Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 Đề kiểm tra học kì 1 môn Vật Lý lớp 10 của...

Đề kiểm tra học kì 1 môn Vật Lý lớp 10 của Sở GD & ĐT TP Hồ Chí Minh năm 2015

CHIA SẺ

Các em tham khảo đề kiểm tra học kì 1 lớp 10  Môn Vật Lý năm 2015 – 2016 của Sở GD & ĐT TP Hồ Chí Minh. Thời gian làm bài 45 phút. Đề thi gồm có 7 câu.

1: ( 1,25 điểm)

Phát biểu và viết biểu thức định luật vạn vật hấp dẫn? (chú thích, đơn vị)

2: (1,5 điểm)

Phát biểu định luật 1 Niutơn? Quán tính là gì? Cho ví dụ về tính chất quán tính của vật?

3: (1,25 điểm)

Phát biểu và viết công thức hướng tâm? ( chú thích, đơn vị)

4: (1 điểm)

Nếu F1=10N , F2= 20N, hai lực này hợp với nhau 1 góc 60º. Hãy tìm hợp lực của chúng ( tìm độ lớn lực tổng hợp, vẽ hình biểu diễn hợp lực).

5: ( 1 điểm)

Quảng cáo

Quảng cáo

Lực hấp dẫn giữa hai tàu thủy là 6,67. 10-³ N; mỗi tàu có khối lượng 100 tấn. Tính khoảng cách giữa hai tàu đó?

6: (1,5 điểm)

Một lò xo có chiều dài tự nhiên 10 cm treo thẳng đứng. Khi treo vào đầu dưới vật có khối lượng 500g thì lò xo dài 14cm. Lấy g=10m/s²

a) Tìm độ cứng của lò xo

b) Nếu lò xo này để quay vật trên cho nó chuyển động tròn đều theo phương ngang thì thấy lò xo dài 15cm. Lực nào đóng vai trò là lực hướng tâm, tìm độ lớn của lực hướng tâm tác dụng vào vật?

7: (2,5 điểm)

Một vật có khối lượng m=5kg đang nằm yên trên sàn nhà. Khi chịu tác dụng của lực F1= 30N cùng phương chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc a. Hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn là 0,1. Lấy g=10m/s².

a) Tìm gia tốc a

b) Nếu lực kéo nghiêng theo hướng chếch lên trên so với mặt phẳng nằm ngang một góc 30º thì sau 3s vận tốc của vật là bao nhiêu?

Quảng cáo

CHIA SẺ