Trang Chủ Lớp 10 Đề thi học kì 1 lớp 10 Đáp án và đề thi học kì 1 môn Văn trường THPT...

Đáp án và đề thi học kì 1 môn Văn trường THPT Trần Quốc Tuấn 2016

CHIA SẺ

Đáp án và đề thi học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 10 – THPT Trần Quốc Tuấn năm 2015 – 2016. Thời gian làm bài: 90 phút

 I. ĐỌC – HIỂU (3 điểm)

Đọc bài thơ sau và thực hiện những yêu cầu nêu ở dưới:

Rồi hóng mát thuở ngày trường,

Hòe lục đùn đùn tán rợp giương.

Thạch lựu hiên còn phun thức đỏ,

Hồng liên trì đã tiễn mùi hương.

Lao xao chợ cá làng ngư phủ,

Dắng dỏi cầm ve lầu tịch dương.

Dẽ có Ngu cầm đàn một tiếng,

Dân giàu đủ khắp đòi phương.

(Nguyễn Trãi, Cảnh ngày hè, Sgk Ngữ văn 10, Tập một, Nxb Giáo dục, 2006)

1. Trình bày xuất xứ, từ đó xác định văn tự của bài thơ (1 điểm)

2. Chỉ ra và phân tích hiệu quả nghệ thuật của các biện pháp tu từ trong câu thơ sau (2 điểm):

Lao xao chợ cá làng ngư phủ,

Dắng dỏi cầm ve lầu tịch dương.

II. LÀM VĂN (7 điểm)

Nguyễn Trãi yêu thiên nhiên, nhưng trên hết vẫn là tấm lòng của ông thiết tha với con người, với dân, với nước.” (Lã Nhâm Thìn, Thơ Nôm Đường luật, Nxb Giáo dục, 1997, tr. 374)

Anh (chị) hãy phân tích bài thơ Cảnh ngày hè để làm sáng tỏ nhận định trên.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN VĂN

Phần Nội dung kiến thức
Đọc hiểu 1. Bài thơ nằm trong mục Bảo kính cảnh giới (Gương báu răn mình) thuộc Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi. Bài thơ được viết bằng chữ Nôm (Quốc âm)

2. Các biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong câu thơ:

– Phép đối: lao xao chợ cá làng ngư phủ/dắng dỏi cầm ve lầu tịch dương => câu thơ cân đối giàu tính nhạc

– Đảo trật tự cú pháp: lao xao chợ cá/dắng dỏi cầm ve => nhấn mạnh những âm thanh của một cuộc sống đang sinh sôi, cũng chính là tiếng lòng của tâm hồn Nguyễn Trãi trước cuộc sống no ấm, thịnh vượng của dân chúng.

– Từ láy tượng thanh: lao xao, dắng dỏi => khắc họa bức tranh cuộc sống một cách sinh động.

 

Quảng cáo
CHIA SẺ