Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập SGK Hóa 8

Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 151 Hóa lớp 8: Bài luyện tập 8 (Ôn tập chương 6)

CHIA SẺ

Bài 44 Hóa 8 – Luyện tập 8 – Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 151 SGK Hóa 8: Bài luyện tập 8 (Ôn tập chương 6)

Bài luyện tập 8 – Sách Hóa Lớp 8

Bài 1. Các kí hiệu sau cho chúng ta biết những điều gì ?

2016-05-14_232731Giải bài 1:

a) + Ở 200C độ tan của KNO3 là 31,6 g; Ở 1000C độ tan của KNO3 là 246 g

+ Ở 200C độ tan của CuSO4 là 20,7 g; Ở 1000C độ tan của CuSO4 là 75,4 g

b) Ở 200C và 1 atm độ tan của khí cacbonic là 1,73 g; Ở 600C và 1atm độ tan của khí cacbonic là 0,07 g


Bài 2. Bạn em đã pha loãng axit bằng cách rót từ từ 20 g dung dịch H2SO4 50% vào nước và sau đó thu được 50 g dung dịch H2SO4

a) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch H2SO4 sau khi pha loãng

b) Tính nồng độ mol của dung dịch H2SO4 sau khi pha loãng, biết dung dịch này có khối lượng riêng là 1,1 g/cm3.

Giải bài 2:

a) Khối lượng H2SO4 là: m = 10 g

Nồng độ phần trăm dung dịch H2SO4 sau khi pha loãng là:

C% = 10/50 . 100% = 20%

b) Thể tích dung dịch H2SO4 là: V = 45,45 ml

Số mol của H2SO4 là: n = 0,102 mol

Nồng độ mol của dung dịch H2SO4 sau khi pha loãng:

2016-05-14_232855


Bài 3. Biết SK2SO4(200C)=  = 11,1 g. Hãy tính nồng độ phần trăm của dung dịch K2SO4 bão hòa ở nhiệt độ này.

Giải bài 3: Nồng độ phần trăm của dung dịch K2SO4 bão hòa ở nhiệt độ 200C là: (m dung dịch = m chất tan + m dung môi = 11,1 + 100 = 111,1 (g )
2016-05-14_233247


Bài 4.  Trong 800 ml của một dung dịch có chứa 8 g NaOH.

a) Hãy tính nồng độ mol của dung dịch này.

b) Phải thêm bao nhiêu ml nước vào 200 ml dung dịch này để được dung dịch NaOH 0,1 M ?

Giải bài 4:a) Số mol của NaOH là:

n = 0,2 mol

Nồng độ mol của dung dịch là:

CM = 0,2.1000/800 = 0,25 M

b. Thể tích nước cần dùng:

– Số mol NaOH có trong 200 ml dung dịch NaOH 0,25 M:

nNaOH = 0,25.200 / 1000 = 0,05 mol

Thể tích dung dịch NaOH 0,1 M có chứa 0,05 NaOH

Vdd = 0,05.1000 / 0,1 = 500 ml

Vậy thể tích nước phải thêm là:

VH2O = 500 – 200 = 300 ml


Bài 5. Hãy trình bày cách pha chế:

a) 400 g dung dịch CuSO4 4%.

b) 300 ml dung dịch NaCl 3M.

a) Khối lượng chất tan là:

m = 4.400 / 100 = 16 g

Khối lượng dung môi:

mdm = mdd – mct = 400 – 16 = 384 g

Cách pha chế: Cần lấy 16 g CuSO4 khan (màu trắng) cho vào cốc có dung tích 100 ml. Cần lấy 384 g nước cất rồi đổ dần dần vào cốc và khuấy kĩ cho CuSO4 tan hết. Ta được 400 g dung dịch CuSO4 4%

b) Số mol chất tan:

n = 300.3/1000 = 0,9 mol

Khối lượng của 0,9 mol NaCl

m = 58,5 x 52,65 (g)

Cách pha chế:

Cân lấy 52,65 g NaCl cho vào cốc thủy tinh. Đổ dần dần nước cất vào và khuấy nhẹ đủ 300 ml. Ta được 300 ml dung dịch CuSO4 3M


Bài 6 trang 151 Hãy trình bày cách pha chế:

a) 150 g dung dịch CuSO4 2% từ dung dịch CuSO4 20%

b) 250 ml dung dịch NaOH 0,5 M từ dung dịch NaOH 2M

Giải bài 6:

a) Khối lượng chất tan có trong 150 g dung dịch CuSO4 2%:

2016-05-14_233629

Khối lượng dung dịch CuSO4 ban đầu có chứa 3 g CuSO4:

2016-05-14_233650

Khối lượng nước cần pha chế là: mnước = 150 – 15 = 135 g

Pha chế: lấy 15 g dung dịch CuSO4 20% vào cốc thêm 135 g H2O vào và khuấy đều, được 150 g dung dịch CuSO4 2%

b) Số mol chất tan trong 250 ml dung dịch NaOH 0,5M

2016-05-14_233714

Thể tích dung dịch NaOH 2M có chứa 0,125 mol NaOH là:

2016-05-14_233746Pha chế: Đong lấy 62,5 ml dung dịch NaOH 2M cho vào cốc chia độ có dung tích 500ml. Thêm từ từ nước cất vào cốc đến vạch 250 ml và khuấy đều ta được 250 ml dung dịch 0,5M