Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập SGK Hóa 8

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 149 Hóa lớp 8: Pha chế dung dịch

Bài 43 Hóa học 8  – giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 149 SGK Hóa 8: Pha chế dung dịch

Pha chế dung dịch – Chương 6

Bài 1 trang 149: Làm bay hơi 60 g nước từ dung dịch có nồng độ 15% được dung dịch mới có nồng độ 18%. Hãy xác định khối lượng của dung dịch ban đầu.

Giải bài 1:

Đặt khối lượng dung dịch ban đầu là gam

Vậy khối lượng dung dịch sau khi làm bay hơi là: (m – 60) gam

Khối lượng chất tan có trong dung dịch trước và sau khi làm bay hơi là không đổi, ta có:

2016-05-14_230100

⇔ 15 . m = 18(m – 60)

⇔ 15m = 18m – 1080

⇔ 3m = 1080

⇔ m = 360 gam

Vậy khối lượng dung dịch ban đầu là 360 gam


Bài 2 trang 149: Đun nhẹ 20 g dung dịch CuSO4 cho đến khi nước bay hơi hết, người ta thu được chất rắn màu trắng là CuSO4 khan. Chất này có khối lượng là 3,6 g. Hãy xác định nồng độ phần trăm của dung dịch CuSO4

Bài giải:

Advertisements (Quảng cáo)

Nồng độ phần trăm của dung dịch:

2016-05-14_230247


Bài 3: Cân lấy 10,6 g Na2CO3 cho vào cốc chia độ có dung tích 500 ml. Rót từ từ nước cất vào cốc cho đến vạch 200 ml. Khuấy nhẹ cho Na2CO3 tan hết, ta được dung dịch Na2CO3. Biết 1 ml dung dịch này cho khối lượng là 1,05 g

Hãy xác định nồng độ phần trăm (C%) và nồng độ mol của dung dịch vừa pha chế được.

Đáp án:

Khối lượng dung dịch Na2CO3:

m = 200 . 1,05 = 210 g

Nồng độ phần trăm của dung dịch:

2016-05-14_230646

Advertisements (Quảng cáo)

Số mol của Na2CO3 là:

2016-05-14_230709

Nồng độ mol của dung dịch:2016-05-14_230733


Bài 4 trang 149: Hãy điền những giá trị chưa biết vào những ô trống trong bảng bằng cách thực hiện các tính toán theo mỗi cột:
2016-05-14_230831

Hướng dẫn:

2016-05-14_231244 bảng điền hoàn chỉnh


Bài 5 sgk trang 149: Tìm độ tan của một muối trong nước bằng phương pháp thực nghiệm người ta có được những kết quả sau:

– Nhiệt độ của dung dịch muỗi bão hòa là 200C

– Chén sứ nung có khối lượng 60,26 g

– Chén sứ đựng dung dịch muối có khối lượng 86,26 g

– Khối lượng chén nung và muối kết tinh sau khi làm bay hết hơi nước là 66,26 g

Hãy xác định độ tan của muối ở nhiệt độ 200C

Đáp án:

Khối lượng dung dịch muối là:

m = 86,26 – 60,26 = 26 g

Khối lượng muối sau khi bay hơi:

m = 66,26 – 60,26 = 6 g

Khối lượng nước là:

26 – 6 = 20 g

Độ tan của muối là: (6.100)/20 = 30 (g)

Vậy ở 200C độ tan của muối là 30 g

Advertisements (Quảng cáo)