Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập SGK Hóa 8

Bài 1,2,3, 4,5,6 trang 15, 16 SGK hóa 8: Bài tập Nguyên tử

Bài 4: Nguyên tử – Giải Bài 1, 2, 3, 4 ,5, 6 trang 15, 16 SGK hóa 8.

1. Nguyên tử : là hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi các electron mang điện tích âm.

1. Hạt nhân nguyên tử : được tạo ra bởi các proton và nơtron. Trong mỗi nguyên tử, số proton (p, +) bằng số electron (e, -). Tức là

  Số p  =  số e

3. Lớp electron : electron luôn chuyển động quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp.

Trả lời câu hỏi và giải bài tập về Nguyên tử  – Hóa lớp 8 chương 1

Bài 1. Hãy chép các câu sau đây với đầy đủ các cụm từ phù hợp.

“……….là hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện : từ …………tạo ra mọi chất. Nguyên tử gồm …………mang điện tích dương và vỏ tạo bởi……………”

“Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện : từ nguyên tử tạo ra mọi chất. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm”.


Bài 2. Nguyên tử tạo thành từ ba loại hạt nhỏ hơn nữa, nó là những loại nào ?

a) Nguyên tử tạo thành từ ba loại hạt nhỏ hơn nữa, nó là những loại nào ?

Advertisements (Quảng cáo)

b) Hãy nói tên, kí hiệu và điện tích của những hạt mang điện.

c) Những nguyên tử cùng loại có cùng số hạt nào trong hạt nhân ?

Bài giải :a) Electron, proton và nơtron

b)  +electron : kí hiệu là e, mang điện tích âm.

Advertisements (Quảng cáo)

+ proton : kí hiệu là p, mang điện tích dương.

c) Các nguyên tử cùng loại có cùng  số proton trong hạt nhân.


Bài 3. Vì sao nói khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử ?

Đáp án: Hạt nhân gồm proton và nơtron  có khối lượng rất lớn so với các hạt electron, (khối lượng electron rất bé) nên khối lượng hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử.


Bài 4. a)Trong nguyên tử, electron chuyển động và sắp xếp như thế nào ?

b) Nhờ đâu mà nguyên tử có khả năng liên kết ?

Đáp án: a)Trong nguyên tử, electron luôn chuyển động quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp.

b)Nguyên tử có khả năng liên kết là do các electron.


Bài 5. Cho biết sơ đồ của một số nguyên tử sau :

Hãy chỉ ra : số p trong hạt nhân, số e trong nguyên tử và số e lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tử.

Nguyên tử

Số p trong hạt nhân

Số e trong nguyên tử

Số lớp electron

Số e lớp ngoài cùng

Neon

2

2

1

2

Cacbon

6

6

2

4

Nhôm

13

13

3

3

Canxi

20

20

4

2

Advertisements (Quảng cáo)