Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 1 lớp 9

[Quận Long Biên HN] Đề thi môn Toán kì 1 lớp 9 thi ngày 13/12/2018

CHIA SẺ

Đề thi học kì I lớp 9 môn Toán của phòng GD Long Biên, Hà Nội năm học 2018 – 2019 được tổ chức thi ngày 13/12/2018.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TOÁN 9

QUẬN LONG BIÊN     Năm học : 2018 – 2019

Ngày thi: 13/12/2018

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

1. (1,5đ) Thực hiện phép tính

a. Tính giá trị biểu thức B tại x = 36

b. Rút gọn A.

c) Tìm số nguyên x để tích P = A.B là số nguyên

3. (1,5đ) Cho các hàm số: y = x + 3(d1) và y = – x – 1(d2)

a) Vẽ đồ thị (d1) và (d2) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy

b) Viết phương trình đường thẳng (d) biết (d) có hệ số góc là 5 và đi qua giao điểm A của đồ thị (d1) và (d2)

4. (3,5đ)

Cho đường tròn (O; R) đường kính AB. Vẽ hai tiếp tuyến Ax, By với (O). Trên đường tròn (O) lấy điểm M sao cho MA > MB. Tiếp tuyến tại M của (O) cắt Ax tại C và cắt By tại D.

a) Chứng minh: CD = AC + BD

b) Chứng minh: góc COD = 900 và tính tích AC.BD theo R.

c) Đường thẳng BC cắt (O) tại F. Gọi T là trung điểm của BF, vẽ tia OT cắt By tại E. Chứng minh: EF là tiếp tuyến của đường tròn (O).

Xem toàn bộ đề thi của quận Long Biên tại đây: