Trang chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8 Đề thi kì I môn Toán lớp 8 quận Bình Thạnh TPHCM...

Đề thi kì I môn Toán lớp 8 quận Bình Thạnh TPHCM Tính độ dài đường kính EF

Chia sẻ

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán Quận Bình Thạnh năm học 2018 – 2019: Chứng minh tứ giác ABDC là hình chữ nhật.

UBND QUẬN BÌNH THẠNH     ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 – 2019

PHÒNG GD&ĐT      MÔN TOÁN LỚP 8

Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề)

1.(2.5đ). Rút gọn

a. 3x (x – 1) + (x + 4) (2x – 5)

b. (5x – 4) (2 + 3x) – 6x2 – (3x – 5)2

c. x/(x – 2) + (2 – x)/(x + 2) + (12 – 10x)/(x2 – 4)

2. (1,5đ) Tìm x biết

a)x2 – 9 = 3(x – 3)        b) 3(3x2 + 1) = 6 – 2(3x + 2)

3. (1,5đ) Phân tích đa thức thành nhân tử

a. x2 – 3xy – 6x + 18y

Quảng cáo

Quảng cáo

b) x2 – y2 + 8(x + 2)

4. (0.75đ). Một người thợ làm bánh thiết kế một chiếc bánh cưới có 3 tầng hình tròn như hình bên. Tầng đáy có đường kính CH là 30cm. Tầng thứ 2 có đường kính DG nhỏ hơn đường kính tầng đáy 10 cm. Em hãy tính độ dài đường kính EF của tầng 1, nếu biết rằng EF // CH và D, G lần lượt là trung điểm của EC và FH?

5. (0,75đ) Một sân bóng đá hình chữ nhật có chiều dài là 2x + 19(m) và chiều rộng là 2x – 19(m)  (x > 0). Tìm chiều dài sân nếu biết diện tích sân là 7035 m2

6. (3đ) Cho tam giác ABC vuông tại A (AB > AC). Gọi M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD = MA.

a. Chứng minh tứ giác ABDC là hình chữ nhật

b. Gọi E là điểm đối xứng của C qua A. Chứng minh tứ giác ADBE là hình bình hành.

c. EM cắt AB tại K và cắt CD tại U. Vẽ IH ⊥ AB (H ∈ AB). Chứng minh ∆IKB cân.