Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 1 lớp 9

Đề kì 1 lớp 9 môn Toán – Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc năm 2016 có đáp án

Thầy cô và các em tham khảo tài liệu dưới đây: Đề thi học kì 1 môn Toán 9 có đáp án của SỞ GD&ĐT Vĩnh Phúc năm học 2016.

Đề thi gồm có 9 câu có trắc nghiệm và tự luận, thời gian làm bài 90 phút.

ĐỀ CHÍNH THỨC – MÃ ĐỀ 256

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2,0 điểm)

Viết phương án đúng(A, B, C hoặc D) vào bài thi.

1. Điều kiện xác định của biểu thức:

2016-12-19_122449

2. Giá trị của biểu thức B = 2 √(-2)2 – 3 √9  bằng

 A. -5  
B.5
 
C.-13
 
D.13

3. Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 6cm, AC = 8cm. Khi đó độ dài đường cao AH bằng

 A. 1,2 cm  
B.4,8 cm
 
C.9,6 cm
D.2,4 cm

4. Cho đường tròn (O; R), dây AB = 8cm. Khoảng cách từ tâm O đến dây AB bằng 3cm. Khi đó độ dài bán kính R bằng

Advertisements (Quảng cáo)

A. 4cm      
B.√7cm      C.√55cm    
D.5cm


B.PHẦN TỰ LUẬN:
(8,0 điểm)

5 (2,0 điểm)

a)Rút gọn biểu thức: 2016-12-19_124049

b) Tìm x, biết: √(x-1) = 4

6 (1,5 điểm). Cho biểu thức

Advertisements (Quảng cáo)

2016-12-19_124140

a) Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức P.

b) Với x thỏa mãn điều kiện xác định của P, chứng minh rằng P < 2.

7(1,5 điểm). Cho hàm số y = (m-3)x + 3 (*).

a) Tìm các giá trị của m để hàm số (*) nghịch biến trên R.

b) Tìm các giá trị của m để đồ thị của hàm số (*) song song với đường thẳng y = 4x + 4

8 (2,5 điểm).Từ một điểm A ở ngoài đường tròn (O; R), kẻ tiếp tuyến AB với đường tròn (B là tiếp điểm). Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB, kẻ tiếp tuyến IM (M là tiếp điểm) với đường tròn (O).

a) Chứng minh rằng tam giác AIMcân.

b) Gọi K là giao điểm của OI và BM. Chứng minh rằngAM = 2IK.

c) Tính OI biết R= 4cm, BM= 6cm.

9 (0,5 điểm).Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức M = xyz(x + y)(y + z)(z + x). Với x, y, z là các số thực dương và x + y + z = 2


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

2016-12-19_123733

2016-12-19_124332

Advertisements (Quảng cáo)