Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra môn Vật lý 15 phút lớp 9 Chương 3: Ánh sáng đỏ, vàng ở các đèn sau và đèn báo rẽ của xe máy được tạo ra như thế nào?

CHIA SẺ
Có hai tấm lọc màu, tấm A (màu đỏ), tấm B (màu xanh). Nếu nhìn 1 tờ giấy trắng qua tấm lọc kính màu đỏ A, ta sẽ thấy tờ giấy màu gì? … trong Đề kiểm tra môn Vật lý 15 phút lớp 9 Chương 3. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1.Ánh sáng đỏ, vàng ở các đèn sau và đèn báo rẽ của xe máy được tạo ra như thế nào?

2.Có hai tấm lọc màu, tấm A (màu đỏ), tấm B (màu xanh)

a) Nếu nhìn 1 tờ giấy trắng qua tấm lọc kính màu đỏ A, ta sẽ thấy tờ giấy màu gì?

b) Nếu nhìn 1 tờ giấy trắng qua cả hai tấm lọc A và B, ta sẽ thấy tờ giấy màu gì?

3.Nếu chiếu ánh sáng trắng vào tấm lọc màu vàng, phía sau tấm kính đặt tờ giấy trắng, ta sẽ thấy ánh sáng có màu gì? Nếu thay giấy trắng bằng tờ giấy màu xanh, ta thấy tờ giấy màu gì?


1. : Ánh sáng đỏ, vàng ở các đèn sau và đèn báo rẽ của xe máy được tạo ta bằng cách chiếu ánh sáng trắng qua vỏ nhựa màu đỏ hoặc màu vàng. Các vỏ nhựa này đóng vai trò như các tấm lọc màu.

2. : a) Nếu nhìn 1 tờ giấy trắng qua tấm lọc kính màu đỏ A, ta sẽ thấy tờ giấy màu đỏ.

b) Nếu nhìn 1 tờ giấy trắng qua cả hai tấm lọc A và B, ta sẽ thấy tờ giấy màu đen.

3. :  Nếu chiếu ánh sáng trắng vào tấm lọc màu vàng, phía sau tấm kính đặt tờ giấy trắng, ta sẽ thấy ánh sáng có màu vàng.

Nếu thay giấy trắng bằng tờ giấy màu xanh, ta thấy tờ giấy màu đen vì tờ giấy xanh tán xạ rất kém ánh sáng màu vàng.