Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 Đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh lớp 9 năm học...

Đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh lớp 9 năm học 2015 – 2016

CHIA SẺ

Đề và đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh lớp 9 năm học 2015 – 2016 (Thời gian làm bài 45 phút) của SỞ GDĐT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU: Nêu các dạng đột biến gen, các dạng đột biến NST ? Vì sao đột biến là biến dị di truyền  được ?

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

MÔN: SINH HỌC LỚP 9

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Năm học: 2015 – 2016

1: ( 3,0 điểm) Ở một lòai thực vật, biết tính trạng quả đỏ ( do gen A quy định)  là trội hoàn toàn so với tính trạng quả vàng (do gen a quy định).  Hãy cho biết kết quả ( tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình) thu được ở F1 khi cho :

a) P : Cây quả đỏ ( không thuần chủng )      X     Cây quả đỏ ( không thuần chủng )

b) P : Cây quả vàng      X     Cây quả vàng.

2: ( 2,0 điểm) Kết quả, ý nghĩa của nguyên phân, giảm phân và thụ tinh ?

3: ( 2,0 điểm) Nêu các dạng đột biến gen, các dạng đột biến NST ? Vì sao đột biến là biến dị di truyền  được ?

4: (3,0 điểm)

a)Một phân tử ADN có 900 000  nuclêôtit và có số nuclêôtit loại G chiếm 30% số lượng nuclêôtit của phân tử ADN. Tính chiều dài và  số lượng từng loại nuclêôtit của phân tử ADN này.

b) Một gen có 5400 nuclêôtit và có hiệu số giữa loại A và G bằng 10% số lượng nuclêôtit của gen.Tính số lượng từng loại nuclêôtit của gen.


HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015- 2016

MÔN: SINH HỌC K.9

1: ( 3,0 điểm)

Quảng cáo

Quảng cáo

a)

 • Xác định kiểu gen của P      0,5đ
 • Viết đúng đến F1:       0,5đ
 • Kq F1: KH, KH :        0,5đ

b)

 • Xác định kiểu gen của P    0,5đ
 • Viết đúng đến F1:      0,5đ
 • Kq F1: KH, KH :  0,5đ

2: ( 2,0 điểm) Nêu được :

 • Kết quả của nguyên phân,         0,5đ
 • Kết quả của giảm phân           0,5đ
 • Kết quả của thụ tinh                     0,5đ
 • Ý nghĩa của nguyên phân, giảm phân và thụ tinh    0,5đ

3: ( 2,0điểm)

 • Nêu các dạng đột biến gen.              0,5đ
 • Các dạng đột biến cấu trúc NST .                  0,5đ
 • Các dạng đột biến số lượng NST.                0,5đ
 • Đột biến là biến dị di truyền  được vì biến đổi xảy ra trong CSVC của hiện tượng di truyền ( AND , NST)    0,5đ

4: (3,0 điểm)

a)– Tính được chiều dài pt AND         0,5đ

– Tính được : G = X = 900 000 x 30% =                 0,5đ

A = T = 900 000 x 20% =             0,5đ

b)Tính số lượng từng loại nuclêôtit của gen:

A   –   G   =  10%N          (1)

A   +  G   =   50%N         (2)        0,5đ

-Giải hệ trên:  A  =    T  =  30%N

G  =   X  =   20%N        0,5đ

-Tính được số lượng từng loại:

A  =    T  =  30% x  5400  = 1.620 ( nu)

G  =   X  =   20% x  5400 =  1.080 ( nu)  0,5đ

Quảng cáo

CHIA SẺ