Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 đại số lớp 9 hay và có đáp án

 2 đề kiểm tra 1 tiết chương 1 đại số lớp 9 hay có đáp án không thể bỏ qua. Đề thi theo ma trận đề thi. Chương 1 Toán đại số 9: Căn bậc hai, căn bậc 3.

Ma trận đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số lớp 9

CĐ -KT Nhận Biết Thông Hiểu Vận Dụng Tổng
Cấp độ thấp Cấp độ cao
1.  Khái niệm căn bậc hai – Xác định điều kiện có nghĩa của căn bậc hai. – Vận dụng  hằng đẳng thức  √a2 = |a|   để rút gọn biểu thức – Vận dụng  hằng đẳng thức √a2 = |a|    để tìm x
Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

1

2

20%

1

1

10%

1

1

10%

3

4

40%

2.  Các phép tính và các phép biến đổi đơn giản về căn bậc hai – Nhân, chia căn thức bậc hai. Khai phương một tích, một thương – Trục căn thức ở mẫu – Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai. Tìm GTNN

Tìm GTLN

Giải phương trình vô tỉ

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

1

2

10%

1

3

30%

1

1

10%

3

6

60%

Số câu:

TS điểm: 10

Tỉ lệ: 100%

1

2

20%

2

3

30%

1

4

40%

1

1

10%

3

6

60%

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 9 chương 1 – Đề số 1

Bài 1 (2điểm)

1) Nêu điều kiện để √a có nghĩa ?

2) Áp dụng: Tìm x để các căn thức sau có nghĩa:

cau1

Bài 2: ( 3 điểm ): Rút gọn biểu thức

bai2

Bài 3 ( 4 điểm ) Cho biểu thức

bai3 (Với x > 0; x 1; x4)

a/ Rút gọn P.

b/ Với giá trị  nào của x thì P có giá trị bằng 1/4

c/ Tính giá trị của P tại  x = 4 + 2√3

d/ Tìm số nguyên x để biểu thức P có giá trị là số nguyên ?

Bài 4 :  ( 1 điểm ): Cho

bai4

Tìm giá trị  nhỏ nhất của A, giá trị đó đạt đ­ược khi x bằng bao nhiêu?


Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 9 chương 1 – Đề số 2

Bài 1:  (2.0đ)

1/ Nêu điều kiện để √a có nghĩa ?

2/ Áp dụng: Tìm x để  các căn thức sau  có nghĩa ?

Advertisements (Quảng cáo)

bai1

Bài 2: ( 3 điểm ): Rút gọn biểu thức

bai2

Bài 3 (4điểm) Cho biểu thức bai3

(Với x 0; x 2; x9)

a) Rút gọn biểu thức A

b) Với giá trị nào của x thì A có giá trị bằng 1/2

c) Tính giá trị của A tại x = 19 – 8√3

d) Tìm số nguyên x để biểu thức A có giá trị là số nguyên?

Bài 4(1điểm): Cho B = x + 4√x

Tìm x để biểu thức B đạt giá trị nhỏ nhất. Tính giá trị nhỏ nhất đó?


Đáp án và hướng dẫn chấm Đề kiểm tra Đại 9 chương 1 số 1.

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 1: Mỗi ý đúng được 1 điểm.

Câu 2: Mỗi ý đúng được 1 điểm.

Bài 3: 4 điểm: Mỗi ý đúng được 1 điểm

a) Rút gọn P

bieu thuc

b)  Với x > 0; x ≠ 1; x ≠ 4; P = 1/4

⇔ √x – 2/3√x = 1/4 ⇔ √4x – 8 = 3√x ⇔ √x = 8 ⇔ x = 64 (TMĐK)

Vậy với x = 64 thì P =1/4

c) Thay x = 4 + 2√3 vào biểu thức P ta có

cau c

d/   Lập luận đưa ra kết quả : Không có giá trị thích hợp của x thỏa mãn

Bài 4: (1 điểm)

Ta có  x – 2√x + 3 = (√x – 1)2 + 2.  Mà (√x – 1)2 ≥ 0 với mọi x ≥ 0 ⇒ (√x – 1)2 + 2 ≥ 2 với mọi x ≥ 0

dap4

Vậy GTLN của A = 1/2  ⇔ √x = 1 ⇔ x =1

Đáp án và hướng dẫn chấm Đề kiểm tra Đại 9 chương 1 số 2.

Bài 1: Mỗi ý đúng được 1 điểm.

Câu 2: Mỗi ý đúng được 1 điểm.

Bài 3: 4 điểm: Mỗi ý đúng được 1 điểm

a) Rút gọn dap an 3a

dap an 3b

Vậy với x = 16  thì A = 1/2

c) Thay x = 19 – 8√3 vào biểu thức ta đượcdap an 3c

Vậy  với x = 19 – 8√3 thì A = (6+√3)/11

d) Tìm được x = 1 thỏa mãn đk

Bài 4: (1điểm):

B = 4√x – x = -(x – 4√x) = -(x – 4√x + 4) + 4= -(√x – 2)2 + 4 ≤ 4

Dấu = xảy ra khi và chỉ khi (√x – 2)2 = 0 hay (√x – 2) = 0 => x = 4

Vậy GTLN của B = 4 khi x = 4

Advertisements (Quảng cáo)